VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Waarom een collectief zonnedak?

Vooral voor situaties waarin u te weinig of in het geheel geen panelen op uw dak kwijt kunt, dan wel dat de panelen niet in een goede richting qua zon of hellingshoek dan wel geheel of gedeeltelijk in de schaduw zouden liggen, zijn collectieve daken zeer geschikt. Maar het is ook denkbaar dat esthetische overwegingen voor u een doorslaggevende rol spelen om voor een collectief dak te kiezen. En uiteraard wanneer u in een appartement of flat woont beslist woningcorporatie, dan wel de Vereniging van Eigenaren of er zonnepanelen op het dak kunnen komen en hoe u daaraan mee kunt doen.

Op daken van bedrijven en instellingen als sportclubs, scholen, overheidsgebouwen is vaak ruimte om zonnepanelen te plaatsen juist voor die mensen die geen panelen op hun eigen dak willen. Want de opbrengst van zonnepanelen op deze daken kan natuurlijk voor eigen gebruik worden aangewend. Prima, want het betekent weer minder gebruik van fossiele energie en dat is sowieso goed voor het milieu. Maar vaak is er ook ruimte genoeg voor zonnepanelen voor het gebruik door anderen.

Het VEC is juist op zoek naar die mogelijkheden voor collectieve zonnedaken.

Een collectief zonnedak, is een dak op een bedrijf of instelling waar zonnepanelen op worden gelegd die eigendom zijn van een coöperatie, in dit geval de Coöperatie VEC.

De instelling krijgt een van te voren met de coöperatie af te spreken vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Ook zijn er mogelijkheden dat het bedrijf een deel van de zonnepanelen zelf exploiteert. De zonnepanelen, worden betaald door de coöperatie die op haar beurt wordt betaald door leden, burgers die panelen willen op een collectief dak.

Welke soort collectieve zonnedaken zijn er?

Er zijn twee soorten collectieve daken, afhankelijk van de subsidievorm waarvan gebruik wordt gemaakt:

  1. daken die vallen onder het zogenaamde postcoderoos-systeem (officieel: regeling Verlaagd Tarief)
  2. daken waar gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde SDE+ subsidie die aan bedrijven of instellingen met veel stroomverbruik wordt gegeven om de exploitatie van zonnedaken rendabel te maken

De coöperatie VEC kiest vooralsnog voor het postcoderoos-systeem.

Wat leveren zonnepanelen die vallen onder een postcoderoos op?

Bij het postcoderoos-systeem wordt de opbrengst van panelen waarin de leden van de coöperatie hebben geïnvesteerd afgeleid van de energieopbrengst, de vrijgestelde energie-belasting en de kosten die de coöperatie maakt.

Wanneer u zonnepanelen van de coöperatie hebt gekocht krijgt u uit twee bronnen geld terug:

  • van de coöperatie krijgt u het bedrag terug dat de coöperatie heeft ontvangen van de energiemaatschappij waaraan de door uw panelen opgewekte energie is verkocht, gecorrigeerd voor administratie- en onderhoudskosten van de coöperatie
  • direct van de energiemaatschappij krijgt u de energiebelasting terug die u normaal aan hen betaald zou hebben over uw afgenomen energie als u niet via de coöperatie energie zou opwekken met uw zonnepanelen. Dit overigens maximaal voor uw eigen gebruik  (dus als u b.v. 2500 kWh per jaar gebruikt, maar u zou 3500 kWh panelen in  de coöperatie hebben, dan krijgt u voor 2500 kWh energiebelasting vergoed en niet voor 3500 kWh). Deze regeling geldt in ieder geval voor minimaal 15 jaar 

Iedereen die binnen het postcodegebied woont waar de panelen worden geplaatst (inclusief de postcodes die direct grenzen aan het postcodegebied waar de panelen worden gelegd) kan gebruik maken van deze regeling.

Daken met SDE+-subsidie

Bij daken met een SDE+ subsidie kan de de financiering geregeld worden via crowdfunding, als het bedrijf niet de middelen heeft om zelf te investeren. Dat betekent dat iedereen die geld wil investeren in zonnepanelen daaraan kan bijdragen, ongeacht zijn woonplaats. Een voorbeeld van deze variant vindt u op zonnepanelendelen.nl. Op vele locaties in Nederland zijn deze daken te vinden. Iedereen kan inschrijven. Wanneer wellicht later ook een variant via het SDE+systeem zou worden gekozen, zou er naar worden gestreefd dat zoveel mogelijk Vlaardingers investeren. Het zou uiteindelijk kunnen blijken dat ook investeerders van buiten nodig zijn.

Als u mee wilt doen in een collectief zonnedak van het VEC, meld u zich dan aan als lid van de Coöperatie Vlaardings Energiecollectief!


Deel deze pagina: