VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Wind energie in Vlaardingen

Het VEC zet zich ook actief in om meer windenergie in Vlaardingen op te wekken. Windenergie is belangrijk, omdat iedere windmolen zo’n 3000 huishoudens van energie kan voorzien. Vlaardingen telt 33.500 huishoudens en een nieuwe windmolen voorziet dus direct in bijna 10% van het energieverbruik van Vlaardingse inwoners.

Het is volgens het VEC van belang dat de energie die opgewekt wordt met windmolens in Vlaardingen ook naar Vlaardingse bewoners, organisaties en bedrijven gaat. In opdracht van de Raad werkt het College van B&W aan een beleidskader waarin dit is geregeld. Dit maakt het mogelijk dat niet alleen de lasten (zicht, geluid), maar ook de opbrengsten (duurzame energie, rendement op de investering) voor Vlaardingers beschikbaar komen. Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belanghebbenden. Het VEC werkt er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen, waar de Vlaardingse inwoners, organisaties en bedrijven in kunnen investeren. Ook gaan we de samenwerking aan met andere initiatieven die ook windmolens in Vlaardingen willen realiseren.

Door samen te werken en mee te denken, willen we de overlast voor Vlaardingers zoveel mogelijk beperken en de opbrengsten zo goed mogelijk verdelen. Voor de realisatie van windmolens werkt VEC samen met de Gemeente Vlaardingen en de coöperatie Windvogel. Er is al op 31 januari j.l. een goed bezochte informatieavond geweest. De aanmeldprocedure voor het meedoen aan windprojecten is het zelfde als die voor zonprojecten. Wil je ook aan duurzame windenergie bijdragen, of wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Wordt dan lid van de coöperatie VEC!


Deel deze pagina: