Vlaardingen heeft de wind mee

Vlaardingen heeft de wind mee

Het Klimaatakkoord, het Klimaatplan én de financiële ondersteuning daarvan in het komende jaar via de Miljoenennota zorgen ervoor dat er grote stappen kunnen worden gemaakt in het zelfvoorzienend worden van de gemeente Vlaardingen. De gemeenteraad van Vlaardingen kan het groene licht geven voor de komst van twee burgerwindmolens in het Oeverbos. Het komende jaar is cruciaal voor het duurzaam worden van de energievoorziening in Vlaardingen.

Even een paar ontwikkelingen op een rijtje:

  • 28 juni 2019 is het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd.
  • 24 augustus 2019 is het concept-Klimaatplan gepubliceerd. Hierin wordt beschreven hoe de komende tien jaar uitvoering wordt gegeven aan het Klimaatakkoord.
  • Op de derde dinsdag van september is duidelijk geworden hoeveel geld extra is vrijgemaakt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit is in de komende jaren opeenvolgend 150, 200, 295, 270, 210 en 205 miljoen euro.
  • In september zijn de certificaten in de verkoop gegaan voor “ons” tweede dak met zonnepanelen, ditmaal op een flat aan de Koninginnelaan in Vlaardingen-Holy.
  • 17 oktober besluit de gemeenteraad van Vlaardingen of het bestemmingsplan gewijzigd wordt zodat de SDE+ – subsidie aangevraagd en de omgevingsvergunning verleend kan worden en de verdere voorbereidingen kunnen worden getroffen voor de bouw van twee windmolens in het oostelijk deel van het Oeverbos.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor het Vlaardings Energie Collectief. In het Klimaatakkoord wordt benadrukt dat een groot deel van de hernieuwbare energie in Nederland decentraal opgewekt moet worden. Een landelijke aanpak lukt niet omdat het scala aan mogelijkheden voor energie op basis van niet-fossiele bronnen per regio verschillend is. Voor het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden zijn de bewoners en bedrijven en instellingen uit de regio belangrijk.  Ondersteund door de provincie werken gemeenten daarom samen met energiemaatschappijen en lokale initiatieven zoals het VEC. Wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid moeten ruimte bieden aan deze lokale initiatieven. Daarnaast is afgesproken dat de SDE+ regeling voor locale initiatieven dusdanig ondersteuning moet bieden, dat de projecten voor 2025 gerealiseerd kunnen worden.

Wel is het zaak dat maatregelen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken dat voor burgers de energiebelasting omlaag gaat. Maar dat zou betekenen dat burgers die via de postcoderoosregeling meedoen met collectieve zonnedaken niet meer het voordeel krijgen via de vergoeding van de energiebelasting die hen beloofd is. Daarom heeft Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een motie ingediend die ervoor zorgt dat dit nadeel voor participanten in collectieve zonnepanelen niet optreedt. Deze motie is aangenomen.

Nederland heeft ons, burgers, nodig. We hebben elkaar nodig om de overgang te maken naar een Nieuw Nederland, waar niet de grote energiemaatschappijen het voor het zeggen hebben, maar waarin we zelf de regie pakken in onze energievoorziening.

Bovenstaande aanpassingen in landelijk en regionaal beleid helpen om dit mogelijk te maken. Het VEC heeft om het maar eens passend te zeggen, de wind mee.


Deel deze pagina: