VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Bedrijven en (semi) openbare gebouwen

Zonnepanelen en bedrijven

Ook voor u als bedrijf of organisatie is het interessant om te investeren in zonnepanelen en gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie en zo uw bedrijf te vergroenen. Voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3x80A gelden dezelfde overwegingen als voor particulieren. Zelf aanschaffen of meedoen in een collectief dak.

Bent u een rechtspersoon, een maatschap, stichting, VoF of CV (voorbeelden van rechtspersonen) en heeft u een klein verbruikaansluiting (max. 3 x80A) en gebruikt u meer dan 50.000 kWh dan is er sinds januari 2021 een subsidie voor u mogelijk bij de aanleg van zonnedak. De bijdrage is eenmalig en bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Deze regeling valt onder de ISDE.

Heeft uw bedrijf of organisatie een groot verbruikaansluiting (> 3 x 80A) dan kunt u gebruikmaken van de SDE++ subsidie. Zowel in het voor- als het najaar staat deze mogelijkheid bij de RVO open.

De fiscus geeft u een handreiking om te verduurzamen door voor de investering de Energie- en investeringsaftrek (EIA) en de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)  toe te staan. De BTW van de investering is uiteraard aftrekbaar.  Daarnaast is het een bedrijfsinvestering en kunt u erop afschrijven.

Overweegt u panelen aan te schaffen, lees dan de informatie op de site van de RVO en laat u zich voorlichten door uw belastingadviseur over uw specifieke situatie.

Behalve bedrijven zijn er andere instellingen, die over een groot dak kunnen beschikken b.v. scholen, sportclubs en de lokale overheid. Mooi als het dak gebruikt wordt voor de eigen energiebehoefte, maar als dit om welke reden geheel of gedeeltelijk niet lukt, stel uw dak dan beschikbaar aan het Vlaardings Energie Collectief. Laten we de daken benutten voor de opwekking van onze energiebehoefte en laat de grasvelden en ons water voor wat het is. Uiteraard willen we u ook graag bijstaan in het zoeken naar de mogelijkheden.

Daarom, word lid van de coöperatie en laat ons weten wanneer u ook uw dak wilt aanbieden.


Deel deze pagina: