VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Wind energie in Vlaardingen

Het VEC zet zich in voor de opwekking van meer windenergie in Vlaardingen. Windenergie is belangrijk, omdat iedere windmolen bijna 3.000 huishoudens van stroom kan voorzien. Vlaardingen telt 33.500 huishoudens en een nieuwe windmolen voorziet direct in ongeveer 8% van de stroombehoefte van de Vlaardingse inwoners.

Het VEC staat voor het opwekken van duurzame energie van en voor Vlaardingen. Zeggenschap en opbrengsten moet liggen bij de bewoners, organisaties en bedrijven. De gemeente Vlaardingen heeft dit beginsel ook in haar omgevingsbeleid vastgelegd. Zo liggen niet alleen de lasten (zicht, geluid), maar ook de opbrengsten (duurzame energie, rendement op de investering) bij de Vlaardingse gemeenschap. Het realiseren van een windmolen vraagt veel tijd en kennis. Daarom werken we samen met “de Windvogel” (WV); een coöperatie die ervaring heeft met windmolens.

De ruimtelijke procedure voor twee windmolens in het Oeverbos is volop in gang. Hiervoor werken we samen met de gemeente Vlaardingen.

De planning is om in 2020 te kunnen starten met de bouw. U kunt u nu al aanmelden voor deelname in het project Oeverwind.

Bij aanmelden staat hoe u mee kunt doen. Wilt u ook aan duurzame windenergie bijdragen, of wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Wordt dan lid van de coöperatie VEC!

Waar komen de windmolens en hoe hoog worden ze?

Hieronder ziet u de beoogde locaties van de twee nieuwe windmolens, in één lijn met de twee bestaande windmolens bij de Groote Lucht.


Deel deze pagina: