Welkom bij het

Vlaardings Energie Collectief

Uitzicht op duurzame energieopwekking in Vlaardingen

word lid van de Coöperatie

Zon

Bekijk de mogelijkheden op het gebied van zonnepanelen

Wind

Energie door de wind opgewekt, schone energie in volle vaart

Meld je aan

Doe mee in organiseren, investeer met een rendement, in groene collectieve energie

Klik hier voor Oeverwind
– inschrijving is nog steeds mogelijk

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) wil schone energie opwekken, met en voor Vlaardingers. U kunt lid worden en ons zo ondersteunen. Als lid beslist u mee welke projecten we oppakken. De mensen van het VEC zijn allemaal vrijwilligers.

U kunt ook investeren in onze projecten maar dat hoeft niet. Onze projecten zijn vooralsnog collectieve zonnedaken en windturbines. Over uw investering ontvangt u een rendement dat hoger zal zijn dan de rente bij de bank. Als er winst overblijft investeren we dat in natuurprojecten of andere duurzame projecten in Vlaardingen, of we keren het uit aan de leden.

U kunt als particulier meedoen, maar ook als bedrijf of instelling. Ieder lid heeft één stem.

We zijn lid van Energie Samen, een landelijke netwerkorganisatie van duurzame energie initiatieven. Via regionale koepels ondersteunt Energie Samen lokale energiecoöperaties met hun projecten. In deze organisatie is veel kennis en ervaring aanwezig, zij zijn tevens belangenbehartiger. Ook is expertise in te huren voor b.v. een projectleider voor zon of wind. Voor ons windproject werken we samen met de Windvogel, die ook lid is van Energie Samen.

In 2022 zijn we ook lid geworden van de regionale energie coöperatie Energie Cooperate Regio Rijnmond (ECRR). De leden van de hierbij aangesloten coöperaties kunnen mee participeren in onze projecten, maar andersom kan ook. Daarnaast is er ook via hen een projectleider in te huren en geven zij info over b.v. financiering, stroomafname e.d.

Vraag & Antwoord Algemeen

Vlaardingen wil in 2050 een energieneutrale stad zijn. Betrokken inwoners, organisaties en bedrijven hebben dit doel omarmd op de Vlaardingse Klimaattop in 2016. Naast windenergie zet de gemeente samen met andere partijen in op andere vormen van duurzame energieopwekking en op energiebesparing.

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Het is opgezet door een groep Vlaardingse vrijwilligers die een positieve bijdrage willen leveren aan de energietransitie in Vlaardingen, samen met en voor de Vlaardingers.

Onze huidige energievoorziening voor verwarming, vervoer, warm water maakt nog veel gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas, benzine, steenkool. Hierbij komt veel CO2 vrij, waardoor de aarde opwarmt. De energietransitie is de overgang naar een nieuw systeem waarin we veel zuiniger met energie omgaan en gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens.

Het VEC wil schone energie opwekken in Vlaardingen, op een duurzame manier en bijdragen aan een efficiënt gebruik van energie. Het wil dit doen samen met Vlaardingers, zo dat de voordelen ook bij Vlaardingers terecht komen. We willen tal van collectieve zonnedaken realiseren in de stad en enkele windmolens bouwen in het Oeverbos. We willen Vlaardingers de kans geven te investeren in lokale schone energie voor een redelijk rendement. Hiermee helpen we ook energie betaalbaar te houden voor Vlaardingers. We denken dat uit sommige projecten, na betaling van kosten en een redelijk rendement, nog meer opbrengst kan komen. Die meerwaarde willen we lokaal investeren in natuur en schone energie projecten.
Het VEC bevordert ook de reductie van het energiegebruik en doet daarom mee met wijkactiviteiten om isolerende maatregelen te treffen of energiebeperkende apparaten te gebruiken 

Het voordeel dat behaald kan worden door via het VEC te investeren in een collectief zonnedak of een windmolen hangt vooral af van overheidsbeleid zoals belastingregels en subsidies. Het hangt ook af van bijv. de stroomprijs. Daardoor is de precieze opbrengst van zo’n investering niet zeker. Echter, de overheid kan het klimaatbeleid waartoe ze zich via wetten en verdragen heeft verplicht, niet uitvoeren zonder actieve bijdrage van de bevolking. Ze steunt daarom het werk van energiecoöperaties en zal ervoor zorgen dat op hun investeringen een redelijk rendement gehaald kan worden. Maar het blijven wel investeringen en enig risico hoort daarbij.

De opbrengst die met een investering in een VEC project behaald kan worden, kan per project verschillen. Die opbrengst zal in het algemeen hoger zijn dan de rente op spaargeld van een bank. Het zal echter niet zo hoog zijn als met beleggingen in aandelen of andere meer risicovolle investeringen misschien gehaald kan worden. Voor ieder project zal voor het opengesteld wordt voor investering, duidelijk aangegeven worden welke opbrengsten verwacht kunnen worden en wat de risico’s zijn.

 

Het VEC is een coöperatie en daar kunt u lid van worden voor € 10,- per jaar of eenmalig € 50,-. Daarmee kunt u deelnemen en meebeslissen op de ledenvergaderingen en ontvangt u onze nieuwsbrieven. U kunt apart besluiten of u in een zon- en/of windproject wilt investeren. Bij aanschaf obligaties Oeverwind is een eenmalig/levenslang lidmaatschap een voorwaarde.

In heel Nederland zijn er lokale coöperaties opgericht voor het opwekken van schone energie. De overheid heeft deze ontwikkeling gestimuleerd om mogelijkheden te bieden aan mensen om te participeren in lokale schone energieprojecten, zoals collectieve zonnedaken en burgerwindmolens. Een aantal landelijk opererende coöperaties zijn samengevoegd in een nieuwe coöp. t.w. Energie Samen. Hier is veel kennis en know how aanwezig. Zij treden op als vertegenwoordiger van de leden en verrichten o.a. lobbywerk voor regelgeving bij de rijksoverheid en verzekeringsmaatschappijen. Het VEC is aangesloten bij Energie Samen en hier maakt Zon op Nederland inmiddels ook onderdeel vanuit. Ook is daar kennis van windprojecten aanwezig. Voor zowel zon als wind zijn projectleiders in te huren. Voor ons windproject werken we samen met de Windvogel. Een coöperatie, die al diverse windprojecten heeft uitgevoerd.

Het VEC wil bijdragen aan de energietransitie in Vlaardingen samen met de Vlaardingers. We willen dat Vlaardingers invloed kunnen hebben op wat er gebeurt. We verwachten dat er uit de projecten van het VEC ook geld zal vrijkomen waarmee bijv. natuurprojecten opgezet kunnen worden. Zodat alle Vlaardingers daar voordeel van kunnen hebben. Door lid te worden, help je mee om het draagvlak van het VEC te vergroten en meer invloed te krijgen, ook als je niet in een zonnedak of windmolen investeert. En je hebt invloed op de keuzes die het VEC maakt.

Het VEC is een coöperatie en oefent als zodanig een bedrijf uit. En ja, dat kan failliet gaan. In geval van faillissement wordt de coöperatie ontbonden. Het VEC is een coöperatie met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’, d.w.z. dat conform de statuten elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort na ontbinding van de coöperatie uitgesloten is. Als de coöperatie om een of andere reden ontbonden wordt en er blijft een tekort over, dan kan dat tekort dus niet op leden of oud-leden verhaald worden. Overigens zijn er honderden coöperaties voor het opwekken van schone energie in Nederland. Sommige zijn alweer meer dan 20 jaar oud. Voor zover ons bekend is er nog nooit zo’n coöperatie failliet gegaan.

Zon op uw huis
Er zijn heel veel maatregelen die u kunt nemen om energiebesparing te bereiken. Bijvoorbeeld door gevel- vloer- en dakisolatie. Isolatieglas en een energiezuinige verwarmingsinstallatie zijn andere maatregelen. Maar wellicht zijn ook zonnepanelen op uw dak een goede optie. Dan is het belangrijk dat uw dak daarvoor geschikt is. Controleer hieronder op de site van ZonAtlas wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen-energie op te wekken op uw eigen dak. Vul uw adres in en ontdek de zon.
Woonwijzerwinkel
De Woonwijzerwinkel geeft informatie en advies over het verduurzamen van woningen. Kijk op de website voor meer informatie of breng een bezoek aan het informatiecentrum op het terrein van de voormalige RDM werf in Rotterdam-Zuid. Hier vindt u heel veel mogelijkheden om uw woning duurzamer te maken en geld te besparen. Van eenvoudige verbeteringen tot technische installaties en Nul-Op-de-Meter aanpakken. Een showroom met een compleet assortiment en deskundig en persoonlijk advies.