VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Waarom een collectief zonnedak?

Maar het is ook denkbaar dat esthetische overwegingen voor u een doorslaggevende rol spelen om voor een collectief dak te kiezen. En uiteraard wanneer u in een appartement of flat woont beslist de woningcorporatie, dan wel de Vereniging van Eigenaren of er zonnepanelen op het dak kunnen komen en hoe u daaraan mee kunt doen.

In Nederland zijn veel platte daken aanwezig op gebouwen met uiteenlopende functies. Hoe mooi zou het zijn om deze daken te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Duurzame energie opwekken en het kost geen extra ruimte en niemand heeft er hinder van. Het VEC is op zoek naar dergelijke daken zeker als het niet voor dit doel door  de eigenaar c.q. gebruiker van het gebouw wordt gebruikt, zodat we hier een collectief zonnedak op kunnen realiseren

Een collectief zonnedak, is een dak op een bedrijf of instelling waar zonnepanelen op worden gelegd die eigendom zijn van een coöperatie, in dit geval de Coöperatie VEC.

De instelling krijgt een van te voren met de coöperatie af te spreken vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. De zonnepanelen, worden betaald door de coöperatie. De inleg vindt plaats door de deelnemers van het dak d.m.v. het kopen van een certificaat, dat elk goed is voor b.v. 250 kWh. U kunt dus zelf bepalen met hoeveel certificaten u mee wilt doen, maar het is niet zinvol om boven uw eigen gebruik uit te gaan.

Welke soort collectieve zonnedaken zijn er?

Er zijn twee soorten collectieve daken, afhankelijk van de subsidievorm waarvan gebruik wordt gemaakt:

  1. daken die vallen onder het zogenaamde postcoderoos-systeem (officieel: regeling Verlaagd Tarief)
  2. daken waar gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde SDE+ subsidie die aan bedrijven of instellingen met veel stroomverbruik wordt gegeven om de exploitatie van zonnedaken rendabel te maken

De coöperatie VEC kiest vooralsnog voor het postcoderoos-systeem.

Wat leveren zonnepanelen die vallen onder een postcoderoos op?

Bij het postcoderoos-systeem wordt de opbrengst van de certificaten waarin de leden van de coöperatie hebben geïnvesteerd afgeleid van de energieopbrengst van het collectieve dak.

Wanneer u certificaten van de coöperatie hebt gekocht krijgt u uit twee bronnen geld terug:

  • Van uw energiemaatschappij (mits deze meewerkt aan de regeling*) ontvangt u over uw aandeel van het collectieve zonnedak de energiebelasting + de BTW hierover terug tot max. uw eigen gebruik. Voorbeeld:  u doet mee met 8 certificaten van 250 kWh, dan ontvangt u over 2000 kWh de energiebelasting + BTW terug. Deelname tot max. uw eigen gebruik levert het beste rendement. De looptijd van de regeling is 15 jaar.
  • De coöperatie verkoopt de opbrengst van het zonnedak aan een energiemaatschappij. Na aftrek van kosten voor onderhoud, verzekering e.d. ontvangt u jaarlijks uw aandeel van deze opbrengst afhankelijk van het aantal certificaten.

Iedereen die binnen het postcodegebied woont waar de panelen worden geplaatst, inclusief de postcodes die direct grenzen aan dit postcodegebied, kan gebruik maken van deze regeling. Behalve particulieren, kunnen ook bedrijven meedoen met een kleinverbruikersaansluiting (max 3x 80).

*Als u klant bent bij: Engie NL; Greenchoice; OM/Nieuwe Energie; Qurrent NL BV; Eneco; Energie/Direct; Essent en Vattenfall (v.d. Bron) wordt de jaarlijkse opgave van uw aandeel van de opbrengst door de Coöperatie verzorgd en hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen. Verder zijn er nog andere energiemaatschappijen, die wel meewerken, maar hiervoor moet uzelf de opgave verzorgen. U krijgt jaarlijks een voucher van de Coöperatie, die uzelf aan moet bieden. Dit  geldt in elk geval voor Oxxio; E-On; Budget Energie (zie verder website: Zon op Nederland bij het tabblad: energieleveranciers).

Daken met SDE+-subsidie

Bij daken met een SDE+ subsidie kan de financiering b.v. geregeld worden via crowdfunding. Dat betekent dat iedereen die geld wil investeren in zonnepanelen daaraan kan bijdragen, ongeacht zijn woonplaats. Een voorbeeld van deze variant vindt u op zonnepanelendelen.nl. Als het VEC later ook voor een variant via het SDE+systeem kiest, zal het zoeken naar investeerders op Vlaardingen gericht worden.

Als u mee wilt doen in een collectief zonnedak van het VEC, meldt u zich dan aan als lid van de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief!

Vraag & Antwoord voor Zon

Er is een Recht van Opstal gevestigd, dus de panelen blijven liggen en de verplichting wordt meegenomen naar de volgende eigenaar.

Ja, dat kan. Bij de jaaropgave naar de energiemaatschappij wordt de jaaropbrengst naar rato verdeeld. Uiteraard onder de voorwaarde dat het een maatschappij is, die meewerkt aan de regeling.

De certificaten gaan over op de erfgenaam. Als deze de energiebelasting niet kan verrekenen, omdat hij/zij niet in de postcoderoos woont of geen energiebelasting meer te verrekenen heeft, kunnen de certificaten verkocht worden. Uiteraard aan iemand, die wel in postcoderoos woont.

Ja dat kan, mits diegene in de postcoderoos woont.

In een notariële acte is vastgelegd, wat de eigenaar aan de coöperatie verschuldigd is, op het moment wanneer hij van zijn verplichting niet nakomt. Bij verkoop kan hij afkopen of de verplichting overdragen aan de koper.

De deelnemer zelf niet , maar de Coop. wel. De Coop, heeft een verzekering en als het komt door slechte montage, dan wordt de installateur aangesproken. Indien er kosten overblijven voor de Coop., komt dit terug in de exploitatie van het dak.

Dit is mogelijk, mits voldaan wordt aan de regeling en het is alleen zinvol als je nog energiebelasting hebt te verrekenen. Is het een regeling buiten de energiebelasting om b.v. investering met rendement, dan is dit geen enkel probleem.

Iedere certificaathouder heeft een persoonlijke pagina bij Zon op NL, waar deze gegevens zijn opgeslagen.

Bij verhuizing  binnen de postcode kunnen de rechten omgezet worden op het andere adres. Bij verhuizing buiten de postcode zullen de certificaten verkocht moeten worden. Dit zal de eigenaar zelf moeten initiëren, wel kan aan de Coop. gevraagd worden of er een wachtlijst van belangstellenden is.

Dit kan zeker. Uiteraard moeten de wijzigingen doorgegeven worden aan de Coop.

Dit is mogelijk, maar alleen zinvol als je nog energiebelasting te verrekenen hebt.

 


Deel deze pagina: