Gemeenteraad maakt twee burgerwindmolens in het Oeverbos mogelijk

Gemeenteraad maakt twee burgerwindmolens in het Oeverbos mogelijk

De gemeenteraad heeft op 17 oktober de bestemmingsplanwijziging vastgesteld. Daarmee zijn windmolens in het Oeverbos planologisch mogelijk. Dat betekent een belangrijke stap in de voorbereidingen voor de bouw van de windmolens.

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) en De Windvogel hopen snel met de bouw te beginnen van twee windmolens die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Het Vlaardings Energiecollectief is een coöperatie van inwoners die zelf duurzame energie opwekken en de opbrengsten lokaal inzetten voor verdere verduurzaming. Iedereen kan lid worden en zo zorgen voor meer groene energie.

Vervolgstappen
De coöperaties dienen binnenkort de SDE+-subsidieaanvraag in voor twee windturbines, zodat ze mee doen in de regeling SDE+ najaar 2019. Als de omgevingsvergunning en de subsidie worden toegekend, is het wachten op de behandeling van de eventuele bezwaren tot we een uiteindelijke onherroepelijke vergunning hebben om te starten met de bouwvoorbereiding. Voor het plan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd zoals op de milieueffecten voor de natuur en eventuele hinder voor omwonenden.

Oeverwind
De twee burgerwindmolens in het Oeverbos willen we in één lijn bouwen met de twee bestaande windmolens bij De Groote Lucht. Met deze 100% burgerwindmolens willen we een duurzame bijdrage leveren door groene energie op te wekken, én door de opbrengsten in te zetten voor nieuwe energieprojecten en natuurwind (lokale natuurontwikkeling).

Lid worden en mee-investeren
Vlaardingers kunnen voor jaarlijks € 10 of eenmalig € 50 lid worden van VEC en zo bijdragen aan onze lokale duurzame energievoorziening. Via het lidmaatschap kunnen alle inwoners, bedrijven en instellingen ook financieel participeren in windenergie. De vorm van de wind-participaties en de hoogte van het rendement worden nog vastgesteld. Wanneer u lid bent, wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Deel deze pagina: