Energiecoöperaties wekken stroom op voor bijna kwart miljoen huishoudens

Energiecoöperaties wekken stroom op voor bijna kwart miljoen huishoudens

Het collectief zon- en windvermogen van energiecoöperaties levert nu genoeg stroom voor ruim 235.000 huishoudens. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor van Stichting HIER opgewekt, het kennisplatform voor lokale initiatieven voor duurzame energie. Op korte termijn staat een groei van nog minstens 70% in de planning. Het aantal lokale energiecoöperaties in Nederland is in 2019 toegenomen met 69 naar 582. Minstens 85.000 Nederlanders nemen deel aan de energietransitie via deze energiecoöperaties. 

Sinds 2009 groeit het aantal lokale energiecoöperaties flink. Dat is belangrijk want in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 50% van de productie op land van zon- en windenergie in lokaal eigendom zal zijn. Met hun inzet van tijd en geld zorgen de coöperaties voor draagvlak, zeggenschap en betrokkenheid van burgers bij de lokale energievoorziening.

Coöperatief windvermogen groeit met 22% in 2019 en nog eens 88% in de planning

Bijna een kwart van de lokale energiecoöperaties houdt zich bezig met windenergie. In 2019 is er 35 MW aan coöperatieve wind bijgeplaatst; een groei van 22% ten opzichte van 2018. 

In totaal is in Nederland nu 193 MW windvermogen in eigendom van burgers, genoeg stroom voor 200.000 huishoudens en zo’n 6% van het totale wind op land vermogen. Er staat nog minstens 170 MW (+88%) coöperatieve wind in de planning tussen 2020 en 2023, verdeeld over 33 windparken. Dan gaat het om economisch en juridisch eigenaar- of aandeelhouderschap van een coöperatie.

Als we het vermogen van de windparken met gedeeld eigendom (deels coöperatie, deels commerciële ontwikkelaar) meerekenen dan is 11% van het totale Nederlandse windvermogen op land met mede-eigenaarschap van burgercoöperaties gerealiseerd. 

Coöperatief zonvermogen groeit met 60% in 2019 en nog eens 68% in de planning

In 2019 kwamen er 195 nieuwe coöperatieve zonprojecten bij. Eén daarvan is het Motexion-dak van het Vlaardings Energie Collectief. Het totaal aantal collectieve zonprojecten is nu 649. Meer dan de helft is met de postcoderoosregeling gerealiseerd, ondanks de onzekerheid over een nieuwe regeling. Het totaal collectief zonvermogen nam met 60% toe naar 119 MWp, genoeg stroom voor 35.000 huishoudens en zo’n 2% van het totale zonvermogen in Nederland. Naar verwachting loopt het totale aantal zonprojecten volgend jaar op tot 1.000 en stijgt het vermogen naar 200 MWp.  

De meeste zonprojecten zijn op daken, maar ook het aantal zonneparken – met een groter vermogen – op land neemt toe. Ook staan er 10 drijvende zonneparken in de planning.

De lokale energie monitor 2019 staat op de site van Hier opgewekt: https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Lokale%20Energie%20Monitor%202019_DEF_28-11-2019_1.pdf


Deel deze pagina: