Timmermans start met ambitieus plan: de Green Deal

Timmermans start met ambitieus plan: de Green Deal

Als het aan de Europese Commissie ligt wordt Europa het eerste CO2-neutrale continent. Daarvoor heeft het een hele serie voorstellen en plannen op tafel gelegd. Het VEC hoopt dat de lidstaten deze plannen zullen omarmen. Samen is het veel makkelijker om de doelen te bereiken. Immers de concurrentievervalsing die anders steeds op de loer ligt speelt dan veel minder. In Nederland zijn de plannen overwegend positief ontvangen. Met een dergelijk EU beleid wordt het voor Nederland ook makkelijker om zijn klimaatplannen te realiseren.

Frans Timmermans mag leiding gaan geven aan de uitwerking en implementatie van de plannen. Dat gaat gepaard met een grote investeringspot en een nieuwe klimaatwet. Die wet moet ervoor gaan zorgen dat maatregelen niet meer door één land met een veto kunnen worden tegengehouden. De start is veelbelovend. De lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de hele EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn, dat wil zeggen dat de uitstoot dan tot nul is teruggebracht. Alleen Polen houdt nog een slag om de arm; zij hebben een extra moeilijke taak vanwege de enorme afhankelijkheid van kolen. 

De bedoeling is dat de vervuiler nu echt gaat betalen. Ook de luchtvaart moet gaan bijdragen. Vervuilende voertuigen krijgen een heffing opgelegd. Landen van buiten de EU die producten of diensten in de EU willen verkopen maar die te weinig aan het klimaat doen, krijgen extra heffingen opgelegd. Zo wordt ook hier concurrentie vervalsing vermeden.

Al deze plannen en investeringen gaan niet alleen maar over het klimaat, al is dat op zich belangrijk genoeg. Maar we gaan het ook zelf merken met een betere kwaliteit van leven. De lucht gaat een heel stuk schoner worden, er komen veel bomen bij, de temperatuur in de steden gaat minder omhoog dan anders zou gebeuren en er komt veel innovatieve bedrijvigheid. Daar liggen mooie kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven inclusief interessante nieuwe banen. Het VEC wenst Frans Timmermans en de Europese Commissie veel succes bij het realiseren van deze plannen.   


Deel deze pagina: