SDE Subsidie Windpark Oeverwind Vlaardingen toegekend

SDE Subsidie Windpark Oeverwind Vlaardingen toegekend

We hebben goed nieuws gekregen: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de SDE+ subsidie toegekend aan Windpark Oeverwind in Vlaardingen. Met het toekennen van deze subsidie komt de bouw van ons windpark weer een stap dichterbij. Mede dankzij betrokken overheden, gemeente Vlaardingen, hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat is het ons gelukt om op het juiste moment de aanvraag te doen.

Wat is SDE+?
Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Deze regeling is mede nodig omdat de kostprijs van duurzame energie op dit moment nog hoger is dan die van grijze energie. De subsidie wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijke productie per jaar van Windpark Oeverwind.

Bouw opstarten binnen 18 maanden
In totaal kunnen we voor twee windmolens van samen maximaal 8,4MW subsidie ontvangen. De subsidie wordt in zestien jaar uitbetaald aan de initiatiefnemers, zodat wij alle jaarlijkse kosten kunnen betalen en ook rente aan leden kunnen uitkeren. De subsidie is geldig in de periode van 1 nov 2021 Р31 okt 2036.

Vertraging door uitspraak Raad van State
Helaas is er door de Corona-crisis een vertraging in de behandeling van de beroepsprocedures bij de Raad van State. Zij stelt zittingen uit en voorspelt een vertraging van vier tot zes maanden. Het is nu nog onzeker wanneer de Afdeling Bestuursrechtspraak de zittingen kan hervatten. We houden rekening met een uitspraak na augustus 2020.

Burgerwindpark Oeverwind
In Vlaardingen werken we aan windenergie van en voor inwoners van Vlaardingen en omgeving. De coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC) en De Windvogel willen twee windmolens realiseren in het Oeverbos, die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Wilt u ook investeren in de lokaal opgewekte windenergie? Wordt dan lid van het VEC of meldt u aan voor de nieuwsbrief en geef daarbij aan dat u t.z.t. mee wilt gaan doen.


Deel deze pagina: