Postcoderoos 2.0

Postcoderoos 2.0

Het Koninginnedak is nog geen 4 weken in bedrijf en heeft nu al meer dan 10 MWh energie opgewekt. De bespaarde CO2 uitstoot komt overeen met meer dan 120 bomen. Zo’n zonnedak is prachtig voor het klimaat, maar eerlijk gezegd, de realisatie was wel een beetje ingewikkeld. De regering had al eens gesleuteld aan de regeling en onlangs heeft minister Wiebes zijn plannen voor een volgende stap bekend gemaakt. Daarmee wordt de regeling breder toegankelijk. De aangepaste regeling zal per 1 januari 2021 in werking treden.

De regeling geldt voor lokale energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren. Het idee van de postcoderoos blijft onveranderd. Alleen mensen die wonen in het gebied van de postcoderoos (en bedrijven en instellingen met een kleine stroomaansluiting) kunnen via een coöperatie meedoen. Maar de koppeling met het eigen stroomverbruik wordt losgelaten; daarmee wordt meedoen voor meer mensen interessant. De uitvoering van de regeling loopt ook niet meer via de energiemaatschappijen. En iemand die na de start van het project gaat verhuizen naar een adres buiten de postcoderoos kan gewoon mee blijven doen. Deze aanpassingen zijn heel welkom.

Onder de nieuwe regeling wordt voor 15 jaar een subsidie toegekend aan een project, afhankelijk van de opgewekte energie. De details zullen in de loop van het jaar verder uitgewerkt worden maar het is de bedoeling meer duidelijkheid te geven over de hoogte van de subsidie. Die zal niet langer afhankelijk zijn van de energiebelasting. Het specifieke subsidiebedrag per kWh wordt jaarlijks berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Met de loskoppeling van het eigen energieverbruik wordt meedoen in een collectief zonnedak een ‘gewone’ investeringsbeslissing voor mensen die schone energie een warm hart toedragen. Maar de regering wil kennelijk de band van het collectieve dak met lokale bewoners bewaren. Als gezegd, deelnemers moeten lid zijn van een energiecollectief (of een VvE) en binnen de postcoderoos van het dak wonen. Ook moet er per 5 kWp vermogen minstens 1 deelnemer zijn. Het vermogen van het dak moet tussen 15 en 300 kWp liggen. Ter vergelijking, het Koninginnedak heeft een vermogen van 76 kWp. Daar zouden dus in de aangepaste regeling minstens 16 leden in moeten deelnemen. Het zijn er ongeveer twee keer zoveel. Ook het Motexiondak valt ruimschoots binnen deze grenzen.

Al moeten we afwachten hoe de regeling er precies uit gaat zien, het lijkt erop dat met deze aanpassingen het voor het VEC makkelijker zal gaan worden collectieve daken te realiseren. De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer kunt u hier nalezen

Als het u wel wat lijkt om met een volgend collectief zonnedak mee te gaan doen, dan horen we dat graag van u.  


Deel deze pagina: