Van het gas af – hoe dan?

Van het gas af – hoe dan?

U heeft zich misschien ook wel eens afgevraagd hoe u uw huis moet verwarmen als we allemaal van het gas af gaan. Voor wie een nieuwbouwhuis heeft, valt dit te overzien. Waarschijnlijk ben je dan al van het gas af. Maar als je in een wat ouder huis woont dan is het niet zo makkelijk. Daarom moet de gemeente daar plannen voor maken en de eerste stappen zijn nu gezet. Het moet allemaal haalbaar en betaalbaar zijn en kunnen rekenen op draagvlak en dat maakt het een ingewikkelde puzzel.

Vorig jaar heeft de energie-regio Rotterdam Den Haag waar Vlaardingen bij hoort, al een aantal grote lijnen en principes vastgesteld in het ‘Energieperspectief 2050’. Nu wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan ‘Regionale Energie Strategie’ voor de komende 10 jaar, kortweg RES. Hier doen in de beste poldertraditie een groot aantal partijen aan mee, want alles moet goed op elkaar aansluiten. Als we veel zonnestroom gaan gebruiken, is de capaciteit van het elektriciteitsnet dan groot genoeg? Hoe kunnen we genoeg energie opslaan voor een lange koude winter? Hoeveel gaat het kosten en zijn er betere alternatieven? Een eerste concept RES ligt nu op tafel en de gemeenteraad mag tot 15 september ‘wensen en bedenkingen’ indienen. De RES moet in juli 2021 vastgesteld zijn. Overigens wordt daarna de RES regelmatig geactualiseerd.

De concept RES gaat met name in op de vraag hoe we onze huizen gaan verwarmen, waar en hoe we schone stroom kunnen opwekken, welke brandstoffen we gaan gebruiken en hoe de communicatie en participatie met alle inwoners en andere betrokkenen vorm gaat krijgen. Een paar opvallende punten: onze regio heeft grote hoeveelheden restwarmte en warmte uit geothermie. Dat maakt warmtenetten aantrekkelijk zodat die waarschijnlijk veel ingezet zullen worden. De ligging van Vlaardingen is daarvoor erg gunstig. Anderzijds is de ruimte voor zonnepanelen en windturbines beperkt want het moet redelijk in de omgeving ingepast kunnen worden. Het valt op dat relatief veel wordt ingezet op zonnepanelen en minder dan aanvankelijk gedacht op windenergie. Dat maakt het wel weer een stuk duurder. De meeste zonnepanelen zullen geplaatst worden langs de snelwegen en het spoor en op daken van gebouwen. Een samenvatting van de concept RES zal binnenkort op de site van de gemeente geplaatst worden.

De gemeenteraad heeft een flink aantal aandachtspunten gesignaleerd. Ze vraagt aandacht voor het communiceren met de bewoners en onderstreept dat het voor bewoners betaalbaar moet zijn. Ze is kritisch over het mogelijk gebruik van hout als biobrandstof en vraagt zich af of de inzet op zonnestroom nu te groot is geworden en er voor Vlaardingen een betere inpassing in het landschap mogelijk is met wat meer windenergie. De komende periode gaat de raad verder in gesprek over de mogelijke wensen en bedenkingen.

Ook de gemeente Zuid Holland heeft gesignaleerd dat de interesse in zonnepanelen groeit en ze wil dat ondersteunen. Daarom heeft ze een subsidieregeling (‘Zonnig Zuid Holland’) ontwikkeld voor grote daken om daar zelf zonnepanelen op te leggen of om het dak beschikbaar te stellen aan een energiecoöperatie om daar zonnepanelen op te installeren. Als dat tweede u wel wat lijkt, neem dan contact met ons op. We gaan er graag met u over in gesprek.          


Deel deze pagina: