Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Hierbij treft u de Nieuwsbrief VEC juni 2020 aan.

Beste leden,

Het coronavirus waart nog rond, maar gelukkig zijn we thans beter in
staat ermee om te gaan. Op anderhalve meter van elkaar, zonder
knuffelen en handen schudden is het toch mogelijk goed te leven.
Zelfs op vakantie gaan zit er weer in.

Het kabinet heeft inmiddels besloten de regeling voor de
postcoderoos te vervangen door een subsidieregeling, die 1 januari
2021 moet ingaan. Grosso modo zal het verdienmodel voor
diegenen die investeren in zonne-energie er niet op achteruit
gaan en het wordt losgekoppeld van het eigen energieverbruik. De
energieleverancier is niet meer betrokken en de regeling wordt voor
meer mensen aantrekkelijk. Maar het lijkt er wel op dat de uitvoering
met betrekking tot het financieel voordeel grotendeels moet worden
gedaan door de coƶperatie. Dus meer werk aan de winkel! Tevens
zal de postcode nog wel een rol spelen bij de aanschaf van de
certificaten voor zonne-energie, maar zal na de aanschaf geen rol
meer spelen.

De voortgang van het proces om te komen tot het bouwen en in
exploitatie nemen van de twee windmolens wacht nu voornamelijk
op de uitspraak van de Raad van State. Ook moet er administratief
en financieel nog wel het een en ander worden geregeld. Wij als
bestuur gaan er van uit dat dit in orde komt als we meer weten van
de RvSt.

Tenslotte, ik hoop van harte dat we kort na de zomer weer eens een
fysieke bijeenkomst kunnen beleggen waar tal van punten die zijn
blijven liggen aan de ALV kunnen worden voorgelegd
Ik wens u een gezonde en fijne zomerperiode toe

Ton van der Steen


Deel deze pagina: