De vergroening van onze industrie

De vergroening van onze industrie

Hoe ellendig de coronacrisis ook is, er zitten ook interessante kanten aan. Ik volg gefascineerd hoe de overheid ons gedrag probeert te sturen en hoe wij daar op reageren. Als Rutte ons iets vriendelijk vraagt of indringend verzoekt dan zijn dat voor ons alleen maar adviezen en vragen we ons af of er niet gehandhaafd moet worden. Maar als er gehandhaafd wordt vinden we dat al snel oneerlijk want waarom bij mij wel en niet bij de buurman? Al zijn de meeste van ons geneigd mee te werken, sommigen zijn graag tegendraads of weten zelf gewoon beter wat verstandig is. Heel boeiend.

Zo’n vraagstuk speelt ook bij de klimaatopgave waar we voor staan. Hoe krijgt de overheid ons zover dat we doen wat nodig is? De afspraken staan in grote lijnen in het klimaatakkoord, maar hoe krijg je dat concreet uitgevoerd? Je kunt er moeilijk de boa’s op af sturen. Recent maakte Milieudefensie bekend dat het met een beroep op de Wob (wet openbaarheid van bestuur) interessante informatie boven water heeft weten te krijgen.

De industrie veroorzaakt in Nederland 30% van de CO2 uitstoot. Daarvan wordt 2/3de deel veroorzaakt door 12 vervuilende bedrijven waaronder Tata Steel, 5 olieraffinaderijen en enkele chemische bedrijven. Om vergroening te stimuleren is SDE++ subsidie beschikbaar. Vanaf dit jaar is SDE++ ook beschikbaar voor CO2 besparende technologie als CO2 opvang en opslag, waterstof en benutting van industriële restwarmte. In 2030 zal er voor dit soort technologie voor de industrie € 550 miljoen subsidie per jaar beschikbaar zijn. Vooral de zware industrie zal van zulke technologie gebruik kunnen maken. Daarnaast kan de industrie een beroep doen op subsidie voor windturbines, zonnepanelen e.d.

De subsidie zal vooral betaald worden uit de ODE, de Opslag Duurzame Energie. Zoals u op uw energierekening kunt zien betalen huishoudens zo’n opslag. Industriële bedrijven doen dat ook. Gezamenlijk zullen deze bedrijven in 2030 € 550 miljoen ODE per jaar betalen. Maar het gekke is dat grootgebruikers weinig betalen en kleintjes veel. Bijvoorbeeld tot 10.000 MWh stroom wordt 2 – 4 cent per kWh betaald en daarboven slechts 0,04 cent per kWh. Bovendien wekken grote bedrijven vaak zelf stroom op en daar hoeven ze helemaal geen ODE voor te betalen. Naar verwachting zal de zware industrie maar 20% aan de subsidie bijdragen terwijl ze wel 2/3de van de industriële uitstoot veroorzaken en waarschijnlijk het overgrote deel van de € 550 miljoen subsidie voor CO2 besparende technologie zullen krijgen. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik krijg er jeuk van.

Hoe we commerciële bedrijven moeten overhalen gewenst gedrag te vertonen is veel eenvoudiger dan voor corona. We weten al tijden hoe we ze minder moeten laten uitstoten: de vervuiler laten betalen. En dat doen we nog steeds niet. Of de CO2 heffing die binnenkort ingevoerd gaat worden echt gaat helpen, zullen we waarschijnlijk op Prinsjesdag beter kunnen inschatten. Hopelijk gaat die nog wel zoden aan de dijk zetten.  

Overigens, er zit nog veel meer in het verhaal van Milieudefensie. Als u het eens precies na wilt lezen dan vindt u hier de download: https://milieudefensie.nl/actueel/wob-onderzoek-mkb-betaalt-vergroening-zware-industrie


Deel deze pagina: