De waterharmonica, en meer

De waterharmonica, en meer

We ontvingen onderstaand persbericht van het Hoogheemraadschap van Delfland:

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N.* en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de route naar een meer circulaire waterketen.

In het project S.C.H.O.O.N. gaat Delfland een deel van het gezuiverde afvalwater (effluent) van AWZI De Groote Lucht in een zoetwaterfabriek extra schoonmaken zodat het kan worden ingezet in het gebied. Het water uit de zoetwaterfabriek wordt in de zomerperiode via een waterharmonica en de Krabbeplas in Vlaardingen gebruikt als aanvulling op het oppervlaktewater.

Op AWZI Nieuwe Waterweg is Delfland voornemens het effluent extra schoon te maken in opdracht van een deel van de glastuinbouw in het Westland, de waterzuiveringscoöperatie Westland.

Nu nog loost Delfland al zijn effluent op de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Omdat voldoende zoet water van goede kwaliteit niet meer vanzelfsprekendheid is, wil het waterschap het effluent meer gaan hergebruiken. In eigen gebied als oppervlaktewater en bijvoorbeeld als gietwater voor de glastuinbouw. Aan die circulaire ambities dragen S.C.H.O.O.N. en de Collectieve Zuivering Westland bij.

Omdat in deze projecten een vergelijkbare techniek wordt gebruikt, gaat Delfland in één bouwteam samen met marktpartijen werken aan het Integrale Ontwerp en de voorbereiding van de Zoetwaterfabriek en de Collectieve Zuivering. Het bouwteam bestaat uit Delfland, Ingenieursbureau Sweco (Engineer), Mobilis (civiele bouwer), Croonwolter&dros (technisch dienstverlener, realisator), ABB (procesautomatisering), Xylem (specialist Ozon), en RWB (specialist zandfilter).

Hoogheemraad Ruud Egas, portefeuillehouder Waterketen en Duurzaam Circulair Delfland namens geborgde zetels (Bedrijven): ‘Mooi om te zien dat we op zo’n bijzondere manier van start gaan met twee unieke projecten die beide bijdragen aan een circulaire waterketen, iets waar ik mij hard voor inzet in deze bestuursperiode. Ik heb daarbij alle vertrouwen dat in deze bijzondere samenwerking men verder durft te kijken dan het eigen belang en we samen iets moois op zullen leveren.’ Daarnaast wenste hij alle leden het bouwteam heel veel plezier en succes bij hun taak.

Ondernemers in de glastuinbouw hergebruiken het water in hun kassen zoveel mogelijk. Het restwater lozen zij op de riolering en moet worden ontdaan van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dat kan een ondernemer individueel doen, maar het kan ook in een collectief zoals op AWZI Nieuwe Waterweg.

* Het project S.C.H.O.O.N. maakt onderdeel uit van Nieuw Waterland, de metamorfose van het gebied rondom de nieuwe Blankenburgverbinding naast Vlaardingen en Rozenburg. Het Oeverbos, de Krabbeplas en de groene gordel naast Rozenburg worden tot 2024 opnieuw ingericht door verschillende organisaties. Zo valt er straks nog meer te genieten van bijvoorbeeld fietsen, wandelen, schoner zwemwater, vissen, evenementen en horeca.


Deel deze pagina: