Beweging rond de salderingsregeling

Beweging rond de salderingsregeling

Op 10 april van dit jaar vertelden we u dat de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd. Tot 2023 blijft het zoals het is, daarna mag er elk jaar 9% minder gesaldeerd worden totdat in 2031 de saldering ophoudt. Het wetsvoorstel hiervoor is in oktober naar de tweede kamer gestuurd maar nu lijkt het erop dat de afbouw toch nog geen gelopen race is.

Het idee om de saldering af te bouwen is gebaseerd op een tweetal rapporten van PwC (Price Waterhouse Cooper) uit 2016. Daaruit zou blijken dat de salderingsregeling zou leiden tot over-stimulering. Ook stimulering wordt betaald uit belastinggeld en daar moet elke minister natuurlijk zuinig mee omgaan.

Nu blijkt dat het toch niet zo duidelijk ligt. De G40, een groep van 40 middelgrote steden, heeft opdracht gegeven aan Stichting Economisch Onderzoek (SEO) hiernaar te kijken. SEO is gelieerd aan de universiteit van Amsterdam en doet onafhankelijk economisch onderzoek. Het SEO concludeert dat om verschillende redenen de PwC rapporten geen goede basis vormen om de salderingsregeling af te bouwen. De G40 heeft zich daarom tegen de afbouw van de salderingsregeling uitgesproken. Karin Dekker, voorzitter Duurzaamheid van de G40, zegt hierover: ‘In de energietransitie willen we het draagvlak onder bewoners behouden en liefst vergroten. Afbouw van deze regeling staat haaks op de lokale inspanning die van ons als gemeenten wordt verwacht tegen de achtergrond van het Urgenda-vonnis.’

Ook de Tweede Kamer aarzelt over het wetsvoorstel van minister Wiebes. Die heeft vooral vragen over de effecten op de huursector, met name de woningbouwcorporaties. Branchevereniging Aedes heeft Fakton gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen van de afbouwplannen voor de woningcorporaties zullen zijn. Fakton houdt zich bezig met ontwikkelvraagstukken op het gebied van vastgoed en energie. Zij concludeert dat zonnepanelen vanaf 2024 niet meer rendabel zullen zijn voor woningcorporaties. De huursector is maar liefst 40% van de woningmarkt. Begrijpelijk dat de Tweede Kamer hier vragen over stelt.  

De komende tijd zal moeten blijken wat er uiteindelijk met de salderingsregeling gebeurt. Het VEC hoopt dat de politiek alert blijft en de minister er voor zorgt dat ook in de nieuwe situatie de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen niet langer zal worden dan 7 jaar.


Deel deze pagina: