Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Hierbij treft u de Nieuwsbrief VEC oktober 2020 aan.

Beste leden en andere belangstellenden,
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind oktober eigenlijk altijd al de meest vervelende en chagrijnige maand van het jaar, maar nu tijdens de bijna-lock down is het nog erger. Dit laatste is ook de reden dat wij als bestuur de geplande Algemene ledenvergadering niet fysiek kunnen laten plaats vinden. We hebben alle onderwerpen die niet persé op de agenda moesten komen geschrapt en dan blijven over de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Deze zullen u digitaal worden aangereikt met de vraag of u via “reply” wilt reageren. Ik heb van de penningmeester begrepen dat de kascontrolecommissie haar werk al heeft gedaan (waarvoor onze dank) en daarover een bericht opstellen.

 

 


Deel deze pagina: