Aanpassen aan klimaatverandering

Aanpassen aan klimaatverandering

Terwijl ik dit stukje schrijf kleurt de wereld buiten langzaam wit. Het is alweer even geleden dat we dat in Vlaardingen gezien hebben. Daar zit wat toeval in maar het reflecteert ook de klimaatverandering. Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) zet zich vooral in om de uitstoot van broeikasgas te verminderen door energiebesparing en duurzame energie op te wekken. Maar de energietransitie is maar een kant van de medaille. We proberen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 C maar ondertussen is het klimaat allang aan het veranderen. Ik had het me niet gerealiseerd maar in het akkoord van Parijs zijn ook afspraken gemaakt over de aanpassingen van alle landen aan de klimaatveranderingen. Doen we dat niet dan ontstaan alsnog grote, mondiale problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van hittestress, problemen in de landbouw en dus de voedselvoorziening, klimaatvluchtelingen, bosbranden en overstromingen.

Het UNEP, het Environment Programme van de Verenigde Naties rapporteert jaarlijks zijn Adaptation Gap Report en het 2020 rapport is net uit. U kunt het hier vinden: https://www.unenvironment.org/resources/adaptation-gap-report-2020. Er is goed nieuws en slecht nieuws. De meeste landen boeken nu vooruitgang met hun plannen voor de klimaatadaptatie. Het slechte nieuws is dat het lang niet snel genoeg gaat. Vooral de financiering blijft achter en de kloof tussen wat aan financiering beschikbaar komt en wat nodig is wordt groter, niet kleiner. Dit jaar besteed het rapport speciaal aandacht aan projecten die gebruik maken van mechanismes in de natuur zelf, de zogenaamde nature-based solutions. Voorbeelden van zulke projecten in Nederland zijn de Zandmotor aan de kust bij Kijkduin en de ruimte die gecreëerd is om rivieren in de uiterwaarden te laten overstromen.

In de Nederlandse Klimaat Adaptatie Strategie zijn de plannen gegroepeerd rond 4 trends in het klimaat: het wordt warmer, de zeespiegel stijgt en als gevolg van het extremer worden van het weer, wordt het zowel natter als droger. Daar goed invulling aan geven is nog niet zo makkelijk. Om hittestress in de steden te verminderen wil je veel groen en water in de stad. Dat kan het makkelijkst als je ruimte hebt, maar die hebben we meestal niet. We willen voor 2030 een miljoen nieuwe woningen bouwen maar de meeste gemeenten hebben geen ruimte meer. Dus moeten ze gaan ‘inbreien’, dus dat strookje groen dat om de hoek ligt toch maar gebruiken voor een rijtje nieuwe huizen. Daarmee wordt het des te belangrijker om op eigen terrein zoveel mogelijk groen en water te realiseren. Als u misschien een schuurtje of garage hebt met een plat dak, kunt u daar misschien een groen dak van maken? Of voordat u zonnepanelen op uw platte dak legt kunt u er misschien eerst een groen dak van maken? Ik heb zelf die kans gemist en daar heb ik wel spijt van. Een groen dak verhoogd ook het wooncomfort want het verbetert de isolatie.

Het mooiste voorbeeld van klimaatadaptatie dat ik ken zijn de projecten van het bedrijf Groasis in Brabant. Als u geïnteresseerd bent hoe je in de woestijn en op droge, uitgeputte gronden weer planten en bomen kunt laten groeien zonder dat je daar energie-slurpende irrigatie voor hoeft aan te leggen, kijkt u dan eens hier: https://www.groasis.com/nl/projecten. Ik word er blij van.


Deel deze pagina: