Meer schone stroom voor woningcorporaties

Meer schone stroom voor woningcorporaties

Een interessant verhaal vond ik dit. Ik snap weer een beetje beter waarom het bij de overheid zo stroperig kan gaan als je iets voor elkaar wilt krijgen.

In 2019 trok een klokkenluider aan de bel: De Autoriteit Woningcorporaties wilde niet dat woningcorporaties de daken van hun appartementencomplexen vol zouden leggen met zonnepanelen. Eigenlijk zouden er maar zo’n 20 zonnepanelen op een dergelijk gebouw geplaatst mogen worden. Dat zou de energie voor de gezamenlijke ruimtes zijn zoals de liften. Daarmee werd het hele project onhaalbaar want om voor subsidie in aanmerking te komen zou een corporatie minstens 50 zonnepanelen moeten plaatsen.

Als je zoiets hoort dan vraag je je enigszins vertwijfeld af wat hier nu weer aan de hand is. Wat een raar verhaal. De energietransitie is een enorme opgave en de corporaties willen zoveel mogelijk bijdragen, voor het klimaat en om de energiekosten voor hun bewoners zo laag mogelijk te houden. Wat bleek? In de Woningwet waren beperkingen opgenomen van de activiteiten die woningcorporaties mogen uitvoeren. Na de problemen die waren ontstaan bij een paar corporaties die zich ingelaten hadden met zaken waar ze geen verstand van hadden, is dat wel begrijpelijk. Volgens de Woningwet zijn corporaties die op een logische manier zonne-energie opwekken, feitelijk een energieleverancier. En dat is door de wet verboden. Daarmee zat ook de Autoriteit Woningcorporaties klem want die moet gewoon de wet uitvoeren.

Vervolgens bleek dat als de wil er is, we ook met elkaar zulke problemen weer goed kunnen oplossen. De PvdA stelde vragen in de Tweede Kamer aan minister Ollongren over de situatie. Zij onderkende dat we de woningcorporaties hard nodig hebben voor een succesvolle energietransitie en ook om die voor iedereen betaalbaar te houden. Het ministerie ging aan de slag om de wet te veranderen. De wetswijziging is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet geeft de corporaties meer ruimte en regelt dat er geen afzonderlijke aansluiting van elke woning op de zonne-installatie hoeft te zijn. De wet staat toe dat stroom van het dak aan het net geleverd wordt en daarna verrekend. Corporaties krijgen ook de mogelijkheid om bij het verduurzamen van het eigen bezit direct betrokken particuliere eigenaren te ontzorgen. Voor de corporaties maakt dit de weg vrij om zonnepanelen volop te gaan gebruiken. Nu nog snel zorgen dat ook de Eerste Kamer de nieuwe wet goedkeurt.

Wetgeving is een ingewikkeld traject en we hebben bij de toeslagenaffaire kunnen zien wat voor ellende aangericht kan worden als een wet niet deugt. Dus moet er zorgvuldig gewerkt worden en vanuit verschillende perspectieven uitgezocht wat de consequenties zijn. In dit geval liep het allemaal op rolletjes en was iedereen het er meteen over eens dat dit struikelblok uit de wet verwijderd moest worden. Maar corona kwam ertussen en de toeslagenaffaire en allerlei andere dringende zaken en ondertussen zijn we twee jaar verder.  


Deel deze pagina: