Realisatie in het Oeverbos van twee Windmolens voor Oeverwind Vlaardingen

Realisatie in het Oeverbos van twee Windmolens voor Oeverwind Vlaardingen

Initiatief van de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel, verenigd in Oeverwind Vlaardingen BV. Samen produceren wij 18.000 megawattuur per jaar aan duurzame stroom.

Beste bezoeker van het Oeverbos,

Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings EnergieCollectief en De Windvogel) start binnenkort met de aanleg van twee windmolens in het Oeverbos. Via deze brief willen we u informeren over de vorderingen.

Werkzaamheden

Voor u als bezoeker van het gebied is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer u iets gaat merken van de werkzaamheden. Op korte termijn beginnen we met het inrichten van het bouwterrein.
Hiervoor gaan we nu beplantingen weghalen. Dit start op 6 februari 2023 en zal ongeveer een week in beslag nemen.

In 2024, als de werkzaamheden gereed zijn, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken. Op onderstaande kaartjes is aangegeven welke delen van het Oeverbos aangepakt worden. De noodzakelijke afsluiting van de paden is ter plaatse al aangegeven.
Daarna zullen in maart de verdere voorbereidingen voor de bouw worden getroffen. Hierbij moet u denken aan het plaatsen van hekken, tijdelijk afsluiten van paden of wegen en het plaatsen van een ketenpark voor de aannemer. De planning hiervan wordt op de website van oeverwindvlaardingen.nl aangekondigd.

Planning komende periode
In het vroege voorjaar (maart / april) wordt gestart met de aanleg van de civiele werken zoals de toegangswegen en kraanopstelplaatsen. Een groot deel van deze civiele werken is tijdelijk van aard en bedoeld voor het transport van grote onderdelen en worden na afloop van de bouw weer worden verwijderd. Wat permanent achterblijft zijn de civiele werken die ook tijdens de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor een onderhoudskraan.
In de loop van het jaar 2023 zal de uitvoering van de bouw steeds verder vorm krijgen:

– mei / juni: aanleg fundaties, elektriciteitskabels
– juli / aug / september: aanvoer onderdelen en bouw windturbines
– oktober / november: afrondende civiele werkzaamheden

Heeft u nog vragen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen via E-mail : info@oeverwindvlaardingen.nl

Met vriendelijke groet,
Oeverwind Vlaardingen BV

A3 tbv Panelen31jan2023 Oeverbos-1


Deel deze pagina: