Oeverwind

Oeverwind

Er is weer een stap gezet voor het windpark ‘Oeverwind’ !!!

Op dinsdag 11 september kwamen alle betrokken partijen bij elkaar om een vliegende start te maken voor het windproject in het Oeverbos in Vlaardingen. Het Vlaardings Energie Collectief en de Windvogel zijn samen de initiatiefnemers van drie tot vijf burgerwindmolens aan de oever van het Scheur.

Project start-up

De gemeente Vlaardingen organiseerde deze project start-up waar, behalve de initiatiefnemers, ook Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Delfland, de gemeenten Rotterdam en Maassluis en de provincie Zuid-Holland aanwezig waren. Ook is er afstemming gezocht met een andere ruimtelijke ontwikkeling in het gebied: de aanleg van de Blankenburgverbinding met een tunnel onder het Scheur voor de nieuwe rijksweg A24 tussen A4 en A15. De bouw van het windpark zal in twee fasen verlopen vanwege bouwwerkzaamheden. De twee windmolens die het verst van de tunnelmond komen, worden het eerst gebouwd. Naar verwachting is dat in januari 2020.

Zie meer over het Vlaardings Energiecolectief en windprojecten op de VEC website www.vlaardingsenergiecollectief.nl/wind


Deel deze pagina: