Netcongestie te slim af?

Netcongestie te slim af?

Foto: Jonas Schloegljs

 

Soms word je een beetje somber van alle verhalen over netcongestie en hoe dat verduurzaming in de weg zit. Het gaat jarenlang vele miljarden kosten. Onbetaalbaar. Dan lees je het maar niet meer; er is al zoveel slecht nieuws. Solar Magazine laat nu een ander geluid horen in een interview met Auke Hoekstra, wetenschapper van de TU Eindhoven.

Wist u dat netcongestie vooral betekent dat leidingen of apparatuur te warm worden? Of liever gezegd, dat we vermoeden dat het misschien onder bepaalde omstandigheden wel eens te warm zou kunnen worden. Daarom zijn er in het verleden hele ruime veiligheidsmarges gekozen, zodat zelfs bij pech en onder extreme omstandigheden er niets kan gebeuren. Maar nu hebben we meer mogelijkheden om preciezer inschattingen van de temperatuur te maken zodat een groter deel van de netcapaciteit beschikbaar komt, misschien wel 30-70% meer. Zo nodig kan de stroomvraag bijgestuurd worden, bijvoorbeeld door variabele prijzen of afspraken met grootverbruikers, of schone energie kan tijdelijk opgeslagen worden in batterijen.

De ontwikkeling van grote batterijen gaat razendsnel. De prijs duikt omlaag en de productiecapaciteit schiet omhoog. Het gaat veel sneller dan verwacht. Ook de ontwikkeling van zoutwaterbatterijen loopt als een speer. In China staat er al een fabriek voor. Daar worden deze batterijen al geïnstalleerd in het stroomnet. Met grote batterijen en slimme IT kun je bij grote opbrengst van zon- en windenergie het surplus opslaan om die op het spitsuur van de energievraag rechtstreeks aan grootverbruikers te leveren. Dan kun je ook een betere prijs voor zon en windenergie krijgen. Want de netcongestie speelt op de momenten van het piekgebruik. In de daluren is ruimte genoeg. Over het geheel genomen wordt 70% van de netcapaciteit niet gebruikt.

Hoekstra vermoedt dat met deze aanpak om het stroomnet slimmer te gebruiken een wel 5 keer hoger effect van investeringen bereikt kan worden dan met het verzwaren van het net. Misschien wel een derde tot de helft van de verzwaringskosten kan zo vermeden worden. Terwijl op dit moment vrijwel alle inzet gefocust is op het verzwaren van het net. Met de beide benaderingen in combinatie kan de netcongestie veel goedkoper en ook veel sneller opgelost worden. Waar wachten we nog op?

Het interview met Hoekstra vindt u op:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i37784/het-dilemma-zet-nederland-voldoende-in-op-grote-batterijen


Deel deze pagina: