2023: Topjaar voor het VEC

Het Vlaardings Energie Collectief VEC heeft op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn jaarverslag gepubliceerd: 2023 was een topjaar. De twee windmolens van het Oeverbos werden in gebruik genomen, het VEC keerde voor het eerst rente uit aan investeerders in de molens en de financiële opbrengst van de collectieve zonnedaken was nog niet eerder zo hoog.

De windmolens die het VEC samen met partnercoöperatie De Windvogel heeft gerealiseerd werden in oktober in bedrijf genomen. Na een uitgebreide testfase konden ze begin januari worden overgedragen. Het VEC kreeg 25% eigendom, de Windvogel 75%. Sindsdien produceren de molens boven verwachting veel stroom; het waait al maanden flink door.

Dankzij de gunstige ontwikkelingen kon het bestuur 4% rente uitkeren over de investeringen in Oeverwind uit 2022. De meeste certificaathouders kozen ervoor deze rente ook in de windmolens te investeren. Voorzitter van der Steen bedankte de leden voor het geschonken vertrouwen. Het bestuur wil het aandeel van het VEC in de eigendom van Oeverwind zo snel mogelijk vergroten. Geïnteresseerden kunnen nog steeds obligaties van het VEC kopen.

De ALV stemde in met het voorstel van het bestuur om ook over 2023 rente uit te betalen aan de Oeverwind investeerders.

2023 was niet een uitzonderlijk zonnig jaar, maar de financiële opbrengst van de collectieve zonnedaken was dat wel. De energiebelasting op stroom was hoog en VEC kon ook een mooie prijs realiseren voor de groene energie. Dit resulteerde in een opbrengst van €70 tot €90 per certificaat, ongeveer het dubbele van wat ten tijde van de investering een redelijke verwachting leek.

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van het VEC, getiteld ‘De kroon op ons werk’, is klaar en kunt u nu lezen op deze website. Het verslag geeft u een mooie terugblik op het  jaar waarin de twee windmolens van project Oeverwind zijn gebouwd; de resultaten van onze zonneprojecten en de financiële cijfers.

Het document kunt u inzien door te klikken op Jaarverslag VEC 2023