Verbeter uw huis

Wilt u uw woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar te beginnen? Dan kunt u nu met de online tool van Milieu Centraal makkelijk inzicht krijgen in de mogelijkheden en kosten voor verschillende duurzame maatregelen: Verbeter je huis. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft immers ook niet opgewekt te worden.

Op www.verbeterjehuis.nl kunt u heel eenvoudig en zonder gedoe van achter uw computer een beter idee krijgen van maatregelen die voor uw huis belangrijk zijn. U vult gewoon een aantal kenmerken van uw huis in (de tool helpt daarbij door zelf een inschatting te maken van uw situatie aan de hand van een paar basisgegevens) en de tool geeft dan een indicatie van de belangrijkste verbeterpunten. Door op een onderwerp te klikken kunt u opties voor verbeteringen bekijken, en u krijgt hierbij direct een prijsindicatie te zien van de gekozen maatregel. Onderaan de pagina verschijnt het totaal van de gekozen ingeschatte investeringen en een schatting van de besparing op uw energierekening per jaar in euro’s. Ook ziet u het energielabel van uw huis, en het energielabel na de gekozen aanpassingen. Zo wordt verduurzamen leuk en weet u meteen waar u het voor doet.

Gemeenteraad maakt twee burgerwindmolens in het Oeverbos mogelijk

De gemeenteraad heeft op 17 oktober de bestemmingsplanwijziging vastgesteld. Daarmee zijn windmolens in het Oeverbos planologisch mogelijk. Dat betekent een belangrijke stap in de voorbereidingen voor de bouw van de windmolens.

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) en De Windvogel hopen snel met de bouw te beginnen van twee windmolens die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Het Vlaardings Energiecollectief is een coöperatie van inwoners die zelf duurzame energie opwekken en de opbrengsten lokaal inzetten voor verdere verduurzaming. Iedereen kan lid worden en zo zorgen voor meer groene energie.

Vervolgstappen
De coöperaties dienen binnenkort de SDE+-subsidieaanvraag in voor twee windturbines, zodat ze mee doen in de regeling SDE+ najaar 2019. Als de omgevingsvergunning en de subsidie worden toegekend, is het wachten op de behandeling van de eventuele bezwaren tot we een uiteindelijke onherroepelijke vergunning hebben om te starten met de bouwvoorbereiding. Voor het plan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd zoals op de milieueffecten voor de natuur en eventuele hinder voor omwonenden.

Oeverwind
De twee burgerwindmolens in het Oeverbos willen we in één lijn bouwen met de twee bestaande windmolens bij De Groote Lucht. Met deze 100% burgerwindmolens willen we een duurzame bijdrage leveren door groene energie op te wekken, én door de opbrengsten in te zetten voor nieuwe energieprojecten en natuurwind (lokale natuurontwikkeling).

Lid worden en mee-investeren
Vlaardingers kunnen voor jaarlijks € 10 of eenmalig € 50 lid worden van VEC en zo bijdragen aan onze lokale duurzame energievoorziening. Via het lidmaatschap kunnen alle inwoners, bedrijven en instellingen ook financieel participeren in windenergie. De vorm van de wind-participaties en de hoogte van het rendement worden nog vastgesteld. Wanneer u lid bent, wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Vlaardingen heeft de wind mee

Het Klimaatakkoord, het Klimaatplan én de financiële ondersteuning daarvan in het komende jaar via de Miljoenennota zorgen ervoor dat er grote stappen kunnen worden gemaakt in het zelfvoorzienend worden van de gemeente Vlaardingen. De gemeenteraad van Vlaardingen kan het groene licht geven voor de komst van twee burgerwindmolens in het Oeverbos. Het komende jaar is cruciaal voor het duurzaam worden van de energievoorziening in Vlaardingen.

Even een paar ontwikkelingen op een rijtje:

  • 28 juni 2019 is het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd.
  • 24 augustus 2019 is het concept-Klimaatplan gepubliceerd. Hierin wordt beschreven hoe de komende tien jaar uitvoering wordt gegeven aan het Klimaatakkoord.
  • Op de derde dinsdag van september is duidelijk geworden hoeveel geld extra is vrijgemaakt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit is in de komende jaren opeenvolgend 150, 200, 295, 270, 210 en 205 miljoen euro.
  • In september zijn de certificaten in de verkoop gegaan voor “ons” tweede dak met zonnepanelen, ditmaal op een flat aan de Koninginnelaan in Vlaardingen-Holy.
  • 17 oktober besluit de gemeenteraad van Vlaardingen of het bestemmingsplan gewijzigd wordt zodat de SDE+ – subsidie aangevraagd en de omgevingsvergunning verleend kan worden en de verdere voorbereidingen kunnen worden getroffen voor de bouw van twee windmolens in het oostelijk deel van het Oeverbos.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor het Vlaardings Energie Collectief. In het Klimaatakkoord wordt benadrukt dat een groot deel van de hernieuwbare energie in Nederland decentraal opgewekt moet worden. Een landelijke aanpak lukt niet omdat het scala aan mogelijkheden voor energie op basis van niet-fossiele bronnen per regio verschillend is. Voor het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden zijn de bewoners en bedrijven en instellingen uit de regio belangrijk.  Ondersteund door de provincie werken gemeenten daarom samen met energiemaatschappijen en lokale initiatieven zoals het VEC. Wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid moeten ruimte bieden aan deze lokale initiatieven. Daarnaast is afgesproken dat de SDE+ regeling voor locale initiatieven dusdanig ondersteuning moet bieden, dat de projecten voor 2025 gerealiseerd kunnen worden.

Wel is het zaak dat maatregelen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken dat voor burgers de energiebelasting omlaag gaat. Maar dat zou betekenen dat burgers die via de postcoderoosregeling meedoen met collectieve zonnedaken niet meer het voordeel krijgen via de vergoeding van de energiebelasting die hen beloofd is. Daarom heeft Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een motie ingediend die ervoor zorgt dat dit nadeel voor participanten in collectieve zonnepanelen niet optreedt. Deze motie is aangenomen.

Nederland heeft ons, burgers, nodig. We hebben elkaar nodig om de overgang te maken naar een Nieuw Nederland, waar niet de grote energiemaatschappijen het voor het zeggen hebben, maar waarin we zelf de regie pakken in onze energievoorziening.

Bovenstaande aanpassingen in landelijk en regionaal beleid helpen om dit mogelijk te maken. Het VEC heeft om het maar eens passend te zeggen, de wind mee.

Ontwikkelingen gaan snel …

Duurzaamheid lijkt nu haast dagelijks in het nieuws te zijn. Ook voor het VEC gaan de ontwikkelingen snel. Zo is de gemeente Vlaardingen bezig met de behandeling van de aanpassing van het bestemmingsplan die nodig is om de bouw van de beoogde twee windmolens bij Het Scheur mogelijk te maken. Lees hier de Nieuwsbrief VEC September 2019