Tussenvoorstel Klimaatakkoord gepresenteerd

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de kranten en het nieuws stond er vol van. Afgelopen donderdag heeft klimaatberaad-leider Ed Nijpels het tussenakkoord in Nieuwspoort gepresenteerd en aangeboden aan Minister Eric Wiebes van EZ en Klimaat. Het is nog geen definitief klimaatakkoord, maar een vervolg op ‘Het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord’. Nijpels heeft dat deze zomer voor doorrekening door het Plan Bureau voor de Leefomgeving al overhandigt aan het kabinet. Het tussenakkoord wat er nu ligt zal de komende maanden ook in verschillende varianten in opdracht van het kabinet worden doorgerekend.

Siward Zomer, een van de oprichters van Energie Samen en voorzitter van ‘De Windvogel’, zat namens het VEC en andere duurzame burgerenergiecoöperaties en -initiatieven aan een van de klimaattafels, de Elektriciteits-tafel. Hij heeft daar de belangen van de energiecoöperaties behartigd. Een aantal maatschappelijke organisaties is ontevreden over het totale resultaat, met name omdat ze vinden dat het bedrijfsleven niet genoeg gaat meebetalen. Maar Energie Samen is tevreden over het resultaat voor de energiecoöperaties op de Elektriciteitstafel, dat mede door hun inzet tot stand is gekomen. Lees verder in het verslag van Energie Samen.