Beweging rond de salderingsregeling

Op 10 april van dit jaar vertelden we u dat de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd. Tot 2023 blijft het zoals het is, daarna mag er elk jaar 9% minder gesaldeerd worden totdat in 2031 de saldering ophoudt. Het wetsvoorstel hiervoor is in oktober naar de tweede kamer gestuurd maar nu lijkt het erop dat de afbouw toch nog geen gelopen race is.

Het idee om de saldering af te bouwen is gebaseerd op een tweetal rapporten van PwC (Price Waterhouse Cooper) uit 2016. Daaruit zou blijken dat de salderingsregeling zou leiden tot over-stimulering. Ook stimulering wordt betaald uit belastinggeld en daar moet elke minister natuurlijk zuinig mee omgaan.

Nu blijkt dat het toch niet zo duidelijk ligt. De G40, een groep van 40 middelgrote steden, heeft opdracht gegeven aan Stichting Economisch Onderzoek (SEO) hiernaar te kijken. SEO is gelieerd aan de universiteit van Amsterdam en doet onafhankelijk economisch onderzoek. Het SEO concludeert dat om verschillende redenen de PwC rapporten geen goede basis vormen om de salderingsregeling af te bouwen. De G40 heeft zich daarom tegen de afbouw van de salderingsregeling uitgesproken. Karin Dekker, voorzitter Duurzaamheid van de G40, zegt hierover: ‘In de energietransitie willen we het draagvlak onder bewoners behouden en liefst vergroten. Afbouw van deze regeling staat haaks op de lokale inspanning die van ons als gemeenten wordt verwacht tegen de achtergrond van het Urgenda-vonnis.’

Ook de Tweede Kamer aarzelt over het wetsvoorstel van minister Wiebes. Die heeft vooral vragen over de effecten op de huursector, met name de woningbouwcorporaties. Branchevereniging Aedes heeft Fakton gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen van de afbouwplannen voor de woningcorporaties zullen zijn. Fakton houdt zich bezig met ontwikkelvraagstukken op het gebied van vastgoed en energie. Zij concludeert dat zonnepanelen vanaf 2024 niet meer rendabel zullen zijn voor woningcorporaties. De huursector is maar liefst 40% van de woningmarkt. Begrijpelijk dat de Tweede Kamer hier vragen over stelt.  

De komende tijd zal moeten blijken wat er uiteindelijk met de salderingsregeling gebeurt. Het VEC hoopt dat de politiek alert blijft en de minister er voor zorgt dat ook in de nieuwe situatie de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen niet langer zal worden dan 7 jaar.

De waterharmonica, en meer

We ontvingen onderstaand persbericht van het Hoogheemraadschap van Delfland:

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N.* en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de route naar een meer circulaire waterketen.

In het project S.C.H.O.O.N. gaat Delfland een deel van het gezuiverde afvalwater (effluent) van AWZI De Groote Lucht in een zoetwaterfabriek extra schoonmaken zodat het kan worden ingezet in het gebied. Het water uit de zoetwaterfabriek wordt in de zomerperiode via een waterharmonica en de Krabbeplas in Vlaardingen gebruikt als aanvulling op het oppervlaktewater.

Op AWZI Nieuwe Waterweg is Delfland voornemens het effluent extra schoon te maken in opdracht van een deel van de glastuinbouw in het Westland, de waterzuiveringscoöperatie Westland.

Nu nog loost Delfland al zijn effluent op de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Omdat voldoende zoet water van goede kwaliteit niet meer vanzelfsprekendheid is, wil het waterschap het effluent meer gaan hergebruiken. In eigen gebied als oppervlaktewater en bijvoorbeeld als gietwater voor de glastuinbouw. Aan die circulaire ambities dragen S.C.H.O.O.N. en de Collectieve Zuivering Westland bij.

Omdat in deze projecten een vergelijkbare techniek wordt gebruikt, gaat Delfland in één bouwteam samen met marktpartijen werken aan het Integrale Ontwerp en de voorbereiding van de Zoetwaterfabriek en de Collectieve Zuivering. Het bouwteam bestaat uit Delfland, Ingenieursbureau Sweco (Engineer), Mobilis (civiele bouwer), Croonwolter&dros (technisch dienstverlener, realisator), ABB (procesautomatisering), Xylem (specialist Ozon), en RWB (specialist zandfilter).

Hoogheemraad Ruud Egas, portefeuillehouder Waterketen en Duurzaam Circulair Delfland namens geborgde zetels (Bedrijven): ‘Mooi om te zien dat we op zo’n bijzondere manier van start gaan met twee unieke projecten die beide bijdragen aan een circulaire waterketen, iets waar ik mij hard voor inzet in deze bestuursperiode. Ik heb daarbij alle vertrouwen dat in deze bijzondere samenwerking men verder durft te kijken dan het eigen belang en we samen iets moois op zullen leveren.’ Daarnaast wenste hij alle leden het bouwteam heel veel plezier en succes bij hun taak.

Ondernemers in de glastuinbouw hergebruiken het water in hun kassen zoveel mogelijk. Het restwater lozen zij op de riolering en moet worden ontdaan van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dat kan een ondernemer individueel doen, maar het kan ook in een collectief zoals op AWZI Nieuwe Waterweg.

* Het project S.C.H.O.O.N. maakt onderdeel uit van Nieuw Waterland, de metamorfose van het gebied rondom de nieuwe Blankenburgverbinding naast Vlaardingen en Rozenburg. Het Oeverbos, de Krabbeplas en de groene gordel naast Rozenburg worden tot 2024 opnieuw ingericht door verschillende organisaties. Zo valt er straks nog meer te genieten van bijvoorbeeld fietsen, wandelen, schoner zwemwater, vissen, evenementen en horeca.

Inspiratie voor een duurzame klus – tot 15 december

Daar zitten we dan. Een verdere aanscherping van de lockdown voor onze regio hangt in de lucht en leuke plannetjes voor een uitje of iets gezelligs vallen steeds weer in de soep. Je zou er haast een beetje sikkeneurig van worden. Geen wonder dat iedereen aan het klussen is geslagen en de bouwmarkten gouden tijden beleven. Hebt u ook wel zin in een klus, dan is een bezoek aan www.duurzamehuizenroute.nl een goed idee. Daar staat van meer dan 1700 woningen hoe die zijn verduurzaamd. Vaak met als doel ook om het wooncomfort te verbeteren of de energierekening te verlagen. Je kunt met verschillende filters woningen uitzoeken die lijken op je eigen woning en zien wat mensen daar aan gedaan hebben. Er staat ook bij of de bewoner ondersteuning biedt aan doe-het-zelvers. Ik was onder de indruk van wat ik tegenkwam. Er zijn zelfs huizen uit de 19de eeuw en monumenten die toch nul op de meter gehaald hebben of van het gas af zijn gegaan. Maar er zijn ook veel bescheidener projecten. Leuk om ideeën op te doen.

Normaal kunnen de woningen op gezette tijden bezocht worden, maar dat is nu natuurlijk wat ingewikkeld. Daarom is er dit jaar gekozen om tot 15 december een aantal woningen online te laten zien. Je kunt inschrijven voor een bepaalde tijd voor het huis waar je belangstelling voor hebt. Maximaal 8 mensen kunnen tegelijk zo’n woning bekijken en bespreken wat er verduurzaamd is en hoe het bevalt. Er worden steeds nieuwe woningen toegevoegd die digitaal te bezichtigen zijn en meestal is er keus uit een paar tijdsblokken waarop de bezichtiging aangeboden wordt.

Er is ook een filter om te kijken of er verduurzaamde woningen zijn in je eigen omgeving. Er staan legio woningen in Schiedam op de site en ook veel in Rotterdam en Delft.  Maassluis zag ik ook langs komen. Maar Vlaardingen zag ik niet. Het zal toch niet waar zijn dat er in Vlaardingen geen prachtige duurzame of verduurzaamde woningen zijn? Het lijkt waarschijnlijker dat de duurzame-huizen-route in Vlaardingen minder bekend is. Als u zelf al met verduurzaming in de weer bent geweest, is het dan misschien leuk om uzelf aan te melden op de site en uw ervaring te delen? Daar krijgen anderen dan weer ideeën van en komt Vlaardingen ook op deze kaart te staan. Als VEC zouden we dat heel leuk vinden. Hoe meer mensen voor duurzame klussen kiezen in deze rare tijd, hoe beter!