Realisatie in het Oeverbos van twee Windmolens voor Oeverwind Vlaardingen

Initiatief van de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel, verenigd in Oeverwind Vlaardingen BV. Samen produceren wij 18.000 megawattuur per jaar aan duurzame stroom.

Beste bezoeker van het Oeverbos,

Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings EnergieCollectief en De Windvogel) start binnenkort met de aanleg van twee windmolens in het Oeverbos. Via deze brief willen we u informeren over de vorderingen.

Werkzaamheden

Voor u als bezoeker van het gebied is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer u iets gaat merken van de werkzaamheden. Op korte termijn beginnen we met het inrichten van het bouwterrein.
Hiervoor gaan we nu beplantingen weghalen. Dit start op 6 februari 2023 en zal ongeveer een week in beslag nemen.

In 2024, als de werkzaamheden gereed zijn, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken. Op onderstaande kaartjes is aangegeven welke delen van het Oeverbos aangepakt worden. De noodzakelijke afsluiting van de paden is ter plaatse al aangegeven.
Daarna zullen in maart de verdere voorbereidingen voor de bouw worden getroffen. Hierbij moet u denken aan het plaatsen van hekken, tijdelijk afsluiten van paden of wegen en het plaatsen van een ketenpark voor de aannemer. De planning hiervan wordt op de website van oeverwindvlaardingen.nl aangekondigd.

Planning komende periode
In het vroege voorjaar (maart / april) wordt gestart met de aanleg van de civiele werken zoals de toegangswegen en kraanopstelplaatsen. Een groot deel van deze civiele werken is tijdelijk van aard en bedoeld voor het transport van grote onderdelen en worden na afloop van de bouw weer worden verwijderd. Wat permanent achterblijft zijn de civiele werken die ook tijdens de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor een onderhoudskraan.
In de loop van het jaar 2023 zal de uitvoering van de bouw steeds verder vorm krijgen:

– mei / juni: aanleg fundaties, elektriciteitskabels
– juli / aug / september: aanvoer onderdelen en bouw windturbines
– oktober / november: afrondende civiele werkzaamheden

Heeft u nog vragen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen via E-mail : info@oeverwindvlaardingen.nl

Met vriendelijke groet,
Oeverwind Vlaardingen BV

A3 tbv Panelen31jan2023 Oeverbos-1

Extinction Rebellion en kunstmatige intelligentie

Het was uitgebreid in het nieuws de afgelopen weken. Extinction Rebellion maakt zich ernstig ongerust over het tempo waarmee we de CO2uitstoot terugdringen, zo hard nodig om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Ze vragen er met klem aandacht voor dat de financiële steun voor fossiele brandstof nog steeds gigantisch groot is, o.a. door vrijstelling van belastingen. Daardoor is de motivatie van de olie- en gasindustrie en het energie-intensieve bedrijfsleven voor de energietransitie beduidend lager dan die zou zijn als zij evenveel belasting zouden betalen per eenheid energie als kleinverbruikers.

Extinction Rebellion kiest er bewust voor met hun actievorm de grenzen op te zoeken. Anders krijgen hun acties amper aandacht. Nu was die belangstelling er volop, maar helaas verschoof de discussie al snel naar de juridische kant. Was het terecht dat zes actievoerders al voor de demonstratie opgepakt werden omdat ze opgeroepen zouden hebben tot het plegen van een strafbaar feit, namelijk om te komen demonstreren op de A12? Of was dit uitholling van het recht op demonstratie? Dat is een serieuze discussie waard en het College van de Rechten van de Mens en Amnesty International maken zich ernstig zorgen dat het recht op demonstratie onder druk staat. En gaandeweg ging het steeds minder over de ‘subsidie’ voor de grootverbruikers van fossiele brandstof en dat die snel moet verminderen.

Maar er kwam steun uit onverwachte hoek. Wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben met kunstmatige intelligentie (KI) gekeken naar de klimaatontwikkeling en waar we met de opwarming op af gaan. Ze hebben een groot aantal klimaatmodellen en recente temperatuurwaarnemingen uit de hele wereld verzameld en vervolgens de computer zelf met KI laten kijken of die er chocola van kan maken. Dat lukt, maar de resultaten zijn niet hoopgevend. Waar het VN-klimaatpanel stelt dat we nog kunnen voorkomen dat de aarde met 2 graden opwarmt door te zorgen dat de uitstoot van broeikasgas voor 2080 tot netto nul wordt teruggebracht, concludeert de KI dat we waarschijnlijk tegen 2050 die 2 graden grens al zullen passeren.

Kunstmatige intelligentie heeft geen emoties. Soms is dat een voordeel. Het is niet geneigd met een wenselijke conclusie te komen. Wetenschappers staan wel bloot aan dit soort verleiding. Voor mij rijst dan ook de vraag of het VN-klimaatpanel misschien toch terugschrikt om ons de meest waarschijnlijke uitkomst te tonen. Of misschien ziet de KI iets dat de wetenschappers gemist hebben. Als dat zo is, dan moeten we de energietransitie nog sneller uitvoeren. Dan heeft Extinction Rebellion groot gelijk dat ze ons wakker willen schudden en erop aandringen met de hoogste urgentie de CO2 uitstoot terug te dringen. Dus ook alle grootgebruikers van fossiele energie bij de les brengen. En als we toch bezig zijn, dan ook meteen de internationale lucht- en scheepvaart.

U vindt meer informatie over de studie van de universiteit van Stanford in Duurzaam Nieuws: https://www.duurzaamnieuws.nl/ai-klimaatvoorspelling-ziet-snellere-opwarming-voorbij-15-graad/

Marianne Rots
Vlaardings Energie Collectief