Nieuwsbrief april 2020

Hierbij treft u de Nieuwsbrief VEC april 2020 aan.

Van de voorzitter … Ik heb best wel wat meegemaakt, maar het Coronavirus is wel een nieuwe vervelende dimensie De gevolgen zijn wel heel desastreus. Ik heb mijn wintersportplaats 3 dagen eerder verlaten, omdat de liften niet meer gingen. Niet leuk, maar niets in vergelijking met de woestenij die het virus veroorzaakt, veel besmette mensen, veel mensen op de intensive care en veel doden Dan vraag je je wel eens af of je zelf qua leeftijd wel of niet tot de doelgroep behoort, die het ergst wordt getroffen. Bizarre tijden

 

 

SDE Subsidie Windpark Oeverwind Vlaardingen toegekend

We hebben goed nieuws gekregen: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de SDE+ subsidie toegekend aan Windpark Oeverwind in Vlaardingen. Met het toekennen van deze subsidie komt de bouw van ons windpark weer een stap dichterbij. Mede dankzij betrokken overheden, gemeente Vlaardingen, hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat is het ons gelukt om op het juiste moment de aanvraag te doen.

Wat is SDE+?
Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Deze regeling is mede nodig omdat de kostprijs van duurzame energie op dit moment nog hoger is dan die van grijze energie. De subsidie wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijke productie per jaar van Windpark Oeverwind.

Bouw opstarten binnen 18 maanden
In totaal kunnen we voor twee windmolens van samen maximaal 8,4MW subsidie ontvangen. De subsidie wordt in zestien jaar uitbetaald aan de initiatiefnemers, zodat wij alle jaarlijkse kosten kunnen betalen en ook rente aan leden kunnen uitkeren. De subsidie is geldig in de periode van 1 nov 2021 – 31 okt 2036.

Vertraging door uitspraak Raad van State
Helaas is er door de Corona-crisis een vertraging in de behandeling van de beroepsprocedures bij de Raad van State. Zij stelt zittingen uit en voorspelt een vertraging van vier tot zes maanden. Het is nu nog onzeker wanneer de Afdeling Bestuursrechtspraak de zittingen kan hervatten. We houden rekening met een uitspraak na augustus 2020.

Burgerwindpark Oeverwind
In Vlaardingen werken we aan windenergie van en voor inwoners van Vlaardingen en omgeving. De coöperaties Vlaardings Energie Collectief (VEC) en De Windvogel willen twee windmolens realiseren in het Oeverbos, die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Wilt u ook investeren in de lokaal opgewekte windenergie? Wordt dan lid van het VEC of meldt u aan voor de nieuwsbrief en geef daarbij aan dat u t.z.t. mee wilt gaan doen.

Afbouw saldering zonnepanelen voor kleinverbruikers: vanaf 2023 jaarlijks 9% minder

Wist u dat sinds afgelopen week het duidelijk is geworden hoe de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen eruit gaat zien? Minister Wiebes heeft meer details bekend gemaakt, waardoor u voor uzelf een berekening kunt maken wat uw terugverdientijd wordt voor uw zonnepanelen.

Op dit moment is het zo dat u elektriciteit die u niet meteen verbruikt maar terug levert aan het net, mag aftrekken van de stroom die u van de energiemaatschappij krijgt. Zo krijgt u voor de stroom die u levert hetzelfde tarief als u betaalt voor de stroom die u verbruikt en u betaalt alleen belasting over de stroom die u netto verbruikt. Vanaf 2023 geldt dit niet meer voor de volle honderd procent, maar gaat er ieder jaar 9% af. In 2031 is nog 28% over en dan stopt de saldering helemaal.

Aanvankelijk was het plan dat de saldering over de periode tot 2031 gelijkmatig tot 0 terug gebracht zou worden: elk jaar 11% eraf. Dan zou het salderen dus sneller verminderen. De nu aangekondigde regeling is daarom gunstiger dan verwacht. TNO heeft berekend dat deze aanpassing van de afbouw leidt tot een verkorting van de terugverdientijd voor panelen die in 2024 -2025 geïnstalleerd worden, van bijna 9 maanden.

Het tarief dat de energiemaatschappij betaalt voor de terug geleverde elektriciteit moet minstens 80% zijn van het leveringstarief (excl. belastingen). Meer informatie kunt u vinden op de site van de Woonwijzerwinkel: https://www.woonwijzerwinkel.nl/nieuws-saldering/

Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt gaat nu voor advies naar de Raad van State en moet daarna nog behandeld worden door het parlement.

De afbouwregeling geldt niet voor de postcoderoosregeling voor collectieve zonnedaken zoals het VEC die heeft ontwikkeld in Vlaardingen. Voor de postcoderoos komt een andere regeling maar de plannen hiervoor zijn nog niet uitgewerkt.