Realisatie in het Oeverbos van twee Windmolens voor Oeverwind Vlaardingen

Initiatief van de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel, verenigd in Oeverwind Vlaardingen BV. Samen produceren wij 18.000 megawattuur per jaar aan duurzame stroom.

Beste bezoeker van het Oeverbos,

Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings EnergieCollectief en De Windvogel) start binnenkort met de aanleg van twee windmolens in het Oeverbos. Via deze brief willen we u informeren over de vorderingen.

Werkzaamheden

Voor u als bezoeker van het gebied is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer u iets gaat merken van de werkzaamheden. Op korte termijn beginnen we met het inrichten van het bouwterrein.
Hiervoor gaan we nu beplantingen weghalen. Dit start op 6 februari 2023 en zal ongeveer een week in beslag nemen.

In 2024, als de werkzaamheden gereed zijn, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken. Op onderstaande kaartjes is aangegeven welke delen van het Oeverbos aangepakt worden. De noodzakelijke afsluiting van de paden is ter plaatse al aangegeven.
Daarna zullen in maart de verdere voorbereidingen voor de bouw worden getroffen. Hierbij moet u denken aan het plaatsen van hekken, tijdelijk afsluiten van paden of wegen en het plaatsen van een ketenpark voor de aannemer. De planning hiervan wordt op de website van oeverwindvlaardingen.nl aangekondigd.

Planning komende periode
In het vroege voorjaar (maart / april) wordt gestart met de aanleg van de civiele werken zoals de toegangswegen en kraanopstelplaatsen. Een groot deel van deze civiele werken is tijdelijk van aard en bedoeld voor het transport van grote onderdelen en worden na afloop van de bouw weer worden verwijderd. Wat permanent achterblijft zijn de civiele werken die ook tijdens de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor een onderhoudskraan.
In de loop van het jaar 2023 zal de uitvoering van de bouw steeds verder vorm krijgen:

– mei / juni: aanleg fundaties, elektriciteitskabels
– juli / aug / september: aanvoer onderdelen en bouw windturbines
– oktober / november: afrondende civiele werkzaamheden

Heeft u nog vragen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen via E-mail : info@oeverwindvlaardingen.nl

Met vriendelijke groet,
Oeverwind Vlaardingen BV

A3 tbv Panelen31jan2023 Oeverbos-1

Extinction Rebellion en kunstmatige intelligentie

Het was uitgebreid in het nieuws de afgelopen weken. Extinction Rebellion maakt zich ernstig ongerust over het tempo waarmee we de CO2uitstoot terugdringen, zo hard nodig om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Ze vragen er met klem aandacht voor dat de financiële steun voor fossiele brandstof nog steeds gigantisch groot is, o.a. door vrijstelling van belastingen. Daardoor is de motivatie van de olie- en gasindustrie en het energie-intensieve bedrijfsleven voor de energietransitie beduidend lager dan die zou zijn als zij evenveel belasting zouden betalen per eenheid energie als kleinverbruikers.

Extinction Rebellion kiest er bewust voor met hun actievorm de grenzen op te zoeken. Anders krijgen hun acties amper aandacht. Nu was die belangstelling er volop, maar helaas verschoof de discussie al snel naar de juridische kant. Was het terecht dat zes actievoerders al voor de demonstratie opgepakt werden omdat ze opgeroepen zouden hebben tot het plegen van een strafbaar feit, namelijk om te komen demonstreren op de A12? Of was dit uitholling van het recht op demonstratie? Dat is een serieuze discussie waard en het College van de Rechten van de Mens en Amnesty International maken zich ernstig zorgen dat het recht op demonstratie onder druk staat. En gaandeweg ging het steeds minder over de ‘subsidie’ voor de grootverbruikers van fossiele brandstof en dat die snel moet verminderen.

Maar er kwam steun uit onverwachte hoek. Wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben met kunstmatige intelligentie (KI) gekeken naar de klimaatontwikkeling en waar we met de opwarming op af gaan. Ze hebben een groot aantal klimaatmodellen en recente temperatuurwaarnemingen uit de hele wereld verzameld en vervolgens de computer zelf met KI laten kijken of die er chocola van kan maken. Dat lukt, maar de resultaten zijn niet hoopgevend. Waar het VN-klimaatpanel stelt dat we nog kunnen voorkomen dat de aarde met 2 graden opwarmt door te zorgen dat de uitstoot van broeikasgas voor 2080 tot netto nul wordt teruggebracht, concludeert de KI dat we waarschijnlijk tegen 2050 die 2 graden grens al zullen passeren.

Kunstmatige intelligentie heeft geen emoties. Soms is dat een voordeel. Het is niet geneigd met een wenselijke conclusie te komen. Wetenschappers staan wel bloot aan dit soort verleiding. Voor mij rijst dan ook de vraag of het VN-klimaatpanel misschien toch terugschrikt om ons de meest waarschijnlijke uitkomst te tonen. Of misschien ziet de KI iets dat de wetenschappers gemist hebben. Als dat zo is, dan moeten we de energietransitie nog sneller uitvoeren. Dan heeft Extinction Rebellion groot gelijk dat ze ons wakker willen schudden en erop aandringen met de hoogste urgentie de CO2 uitstoot terug te dringen. Dus ook alle grootgebruikers van fossiele energie bij de les brengen. En als we toch bezig zijn, dan ook meteen de internationale lucht- en scheepvaart.

U vindt meer informatie over de studie van de universiteit van Stanford in Duurzaam Nieuws: https://www.duurzaamnieuws.nl/ai-klimaatvoorspelling-ziet-snellere-opwarming-voorbij-15-graad/

Marianne Rots
Vlaardings Energie Collectief

Moet ik mijn participatie opgeven aan de Belastingdienst?

Moet ik mijn participatie opgeven aan de Belastingdienst?
Participaties en Leningen worden gelijk behandeld door de fiscus in Box 3. Voor wat betreft zekerheid, aansprakelijkheid en bezitsvorm verandert er niets. Dus ook administratief en voor de fiscus zijn er geen wijzigingen. Een participatie is box 3 vermogen.
Noch de vrijstelling in box 3, noch de extra heffingskorting voor groenfondsen is hier van toepassing.

Nieuwe kans

Enige tijd geleden vertelden we u over de noodzaak om ruimte te maken voor onderhoudskranen voor de windturbines van Oeverwind. Je probeert zo weinig mogelijk groen te ruimen, maar helemaal voorkomen kun je het niet. Als je wandelaars ter plaatse informeert over de plannen dan hoor je wel eens een verzuchting dat het gebied erg achteruitgegaan is vergeleken met een jaar of 5 geleden. En dat valt niet te ontkennen. Vooral de gevolgen van de aanleg van de Blankenburgverbinding hakken erin.

Gelukkig zal na afronding van dat project flink geïnvesteerd worden om het Oeverbos weer aantrekkelijk te maken voor recreatie. En dat geldt ook voor de bouw van de windturbines van project Oeverwind. Het ruimen van het groen wordt tot een minimum beperkt en met de gerooide bomen en struiken wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan.

Zo hebben we in maart en oktober, samen met de buren van boerderij ‘De Vergulde Hand’ aan de Maassluissedijk veertig struiken uit het Oeverbos uitgenomen en bij de boerderij herplant. Het gaat om aanplant uit 2019 van kornoelje, meidoorn, roos, krentenboom en beuk. Alle struiken hebben een plekje op de boerderij gekregen.

In de komende maanden wordt nog een dertigtal weer wat grotere jonge boompjes machinaal met kluit gerooid en direct herplant bij een zorginstelling in het Westland.
Met behulp van de Stichting Boombehoud Vlaardingen krijgen de bomen – die moeten wijken voor de turbinebouw van Oeverwind Vlaardingen – zoals Spaanse aak, tamme kastanje, abeel, berk, haagbeuk en walnoot een herkansing.

Na realisatie van de windmolens zal in 2024 hetzelfde oppervlak aan bos opnieuw aangeplant worden door Staatsbosbeheer.

 

Congestie op het stroomnet?

Congestie op het stroomnet?

Mijn hovenier vertelde dat hij geld toe kreeg toen hij op een zonnige dag zijn elektrische auto oplaadde. Hij heeft maar gauw ook de wasmachine en de vaatwasser aangezet. Ik word onrustig van zo’n verhaal. We hebben de boel nog lang niet op orde. Maar dit is nog een verhaal waar je vrolijk van kunt worden. Minder grappig vind ik het als zonnepanelen uitvallen omdat de zon fel schijnt. Hoe groot zijn die problemen eigenlijk? En wat is er nodig om ze aan te pakken? In Solar Magazine zag ik daar een artikel over waar ik u graag over vertel.

In 2021 hebben 19 van de 20 huiseigenaren met zonnepanelen volledig kunnen terugleveren. Slechts bij 5% van de consumenten met zonnepanelen trad een beperking op. Ook de omvang daarvan viel nogal mee. Bij de mensen bij wie zich dat voordeed was de gemiddelde duur van de overspanning 11 uur per jaar. Dat is minder dan 1% van het aantal zonuren. Het aantal mensen waarbij substantieel grotere problemen optreden is zeer beperkt. In 2021 kregen alle netbeheerders samen klachten binnen van 0,2% van de in totaal 1,5 miljoen mensen met zonnepanelen. In ernstige gevallen moet de netbeheerder snel aan de bak om de congestie op te lossen. De verwachting is wel dat naarmate het aantal mensen met zonnepanelen verder toeneemt meer mensen met een beperking te maken zullen krijgen.

De netbeheerders kunnen niet van tevoren voorspellen waar de beperkingen zich zullen gaan voordoen. Er zullen extra elektriciteitskabels gelegd moeten worden en extra transformatorhuisjes in de woonwijken geplaatst. Het kan zijn dat als de buurman zonnepanelen op zijn dak gaat leggen er bij mij beperking op de teruglevering van stroom ontstaat.

De netbeheerders weten natuurlijk al langer dat er beperkingen zullen optreden als gevolg van de energietransitie. Maar daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende netten: met hoogspanning, middenspanning of laagspanning. Bij de teruglevering van stroom van zonnepanelen door huiseigenaren gaat het om het laagspanningsnet. Hiervan kan dus niet voorspeld worden waar precies de problemen zich zullen voordoen. Maar gelukkig is de oplossing ook weer niet zo heel ingewikkeld. Waarschijnlijk zal de vraag vooral zijn of we genoeg technici hebben voor dit werk. Hopelijk gaat Vlaardingen haast maken met de verdere ontwikkeling als MBO-stad waarbij de aandacht vooral uitgaat naar voeding, zorg en, jawel, techniek.

Dit verhaal geldt niet voor grote energieproducenten. Voor de windturbines van het VEC wordt de spanning eerst verhoogd en dan wordt de stroom ingevoegd op het middenspanningsnet. De kaarten die je op internet kunt vinden over capaciteitsbeperkingen op het elektriciteitsnet betreffen meestal het midden- en hoogspanningsnet. De consument met een handvol zonnepanelen op zijn woning heeft daar niet direct mee te maken.

Als we de energietransitie een warm hart toedragen kunnen we zelf, als consumenten met eigen zonnepanelen, ook iets doen om te helpen. Juist als de zon fel schijnt en de zonnepanelen staan te snorren, meteen die stroom zelf gebruiken. Een paar wasjes draaien, de boiler opwarmen, of wie de gelukkige bezitter is van een elektrische auto, die opladen. Nog een stap verder gaat het om een thuisbatterij te installeren om zoveel mogelijk van de eigen stroomproductie op te slaan voor later gebruik. Zeker als over een paar jaar de salderingsregeling afgebouwd gaat worden zal dat een steeds aantrekkelijker propositie worden.

Marianne Rots

Eigen vermogen voor Oeverwind is rond!

De inschrijving voor project Oeverwind is gesloten, we hebben het gewenste eigen vermogen rond! Dat is reden voor een feestje en ook een zucht van opluchting. Wie had een half jaar geleden gedacht dat het zo’n ingewikkelde klus zou worden. We dachten op een rustige manier op ons doel af te koersen, maar dat liep anders. Het bestuur heeft al verteld over de ontwikkelingen, maar als we er nu op terugkijken is het wel een heftige tocht geweest.

De moeilijkheden die de economie ervaart om weer op toeren te komen na de corona-ingrepen en aanpassingen is voor velen als een verrassing gekomen. Wij zagen ook niet aankomen dat er overal tekort aan personeel zou ontstaan. Samen met de oorlog in Oekraïne en de ontploffing van de energieprijzen heeft dat geleid tot een snelle stijging van de prijzen van allerlei grondstoffen en materialen en van de wachttijden om werk gedaan te krijgen. Natuurlijk gingen de banken toen ook andere eisen voor financiering van projecten stellen: hogere rente, meer zekerheden, meer eigen vermogen. Dan worden alle sommetjes anders.

Anderzijds is de noodzaak om de CO2-uitstoot te stoppen onverminderd hoog. Misschien zelfs wel hoger. Het is natuurlijk wel fijn dat de mensen die de afgelopen jaren al geïnvesteerd hebben in schone energie en energiebesparing daar nu de vruchten van plukken en veel minder getroffen worden door de hoge brandstofprijzen. Maar wel wrang voor wie dat graag had gedaan maar het niet betalen kon.

Hoe dan ook, de energietransitie blijft vreselijk hard nodig en hoe sneller we die tot stand brengen hoe beter. We zijn heel blij dat we nu de mijlpaal voor de opbouw van het eigen vermogen voor Oeverwind bereikt hebben en we de inschrijving voor dit project hebben kunnen stoppen. We gaan snel verder met het project om de windmolens aan Het Scheur zo snel mogelijk te realiseren.

Als u nog overwoog om in te schrijven voor Oeverwind, laat het ons dan weten. We zetten u graag als geïnteresseerde op de lijst voor ons volgende project. U kunt natuurlijk ook nog steeds lid worden van het VEC.

Marianne Rots
Vlaardings Energie Collectief

Schone energie voor je huis – goede investering

Minister Jetten vraagt of we de verwarming 2 graden lager willen zetten. Gas is schaars en de prijzen gaan door het dak. De oorlog in Oekraïne zagen we niet aankomen en deze prijsexplosie van fossiele brandstof ook niet. Toch raakt het me financieel niet zo hard.

Het is zo’n zes jaar geleden dat Ada Pellearts me vroeg om te helpen met een klusje voor het VEC. Ik was net met pensioen en had wel tijd. Het klimaat sprak me niet zo aan. Ik geloofde wel dat er iets moest gebeuren maar ik was druk en andere zaken kregen voorrang. Maar nu had ik dus tijd en zo liep ik met een stapeltje folders in de hand mensen uit te leggen waarom zonnepanelen een goed idee zouden zijn.

Erg succesvol was die actie niet, maar ik heb toen wel mezelf overtuigd en zonnepanelen aangeschaft. Dat gaf me nul op de stroommeter. Van het een kwam het ander, de thermostaat ging iets omlaag, er kwam een borstel op de brievenbus, ventilatortjes op de radiatoren, en na een poosje ook een zuinige CV-ketel met een hybride warmtepomp. De stroom daarvoor werd gecompenseerd met certificaten van het VEC op het Koninginnedak. Tot 2016 was de jaarlijkse rekening voor gas en stroom inclusief de vastrechtkosten en belastingen, meer dan €2000. Nu is dat minder dan €500 per jaar. De grafiek laat zien hoe het gasverbruik zich heeft ontwikkeld.

De investeringen zijn alweer bijna terugverdiend. Ik ben best wel laat in actie gekomen, maar gek genoeg boeit me dat niet zo. Meer opgelucht dat het er nu redelijk voorstaat. Mijn nieuwe maandbedrag is wel iets hoger, maar nog steeds stukken lager dan het in 2015 was.

De grootste winst gaat nog komen, daar ben ik van overtuigd. Wie weet wat er in Oekraïne gaat gebeuren en hoe de prijzen voor gas en olie zich zullen ontwikkelen, mag het zeggen. Maar je hebt geen kristallen bol nodig om te zien dat het nog niet goed genoeg gaat met de energietransitie. De gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder en de overheid zal de druk opvoeren om de omschakeling te versnellen. Dat gaat natuurlijk via de portemonnee. Fossiele energie wordt duurder terwijl schone energie betaalbaar zal blijven. Daarom is investeren in energiebesparing en schone energie voor je huis een van de beste financiële beslissingen is die je nu kunt nemen. Als u er nog niet aan toe bent gekomen omdat u ook druk bent, het is niet te laat om in te stappen. Het zal u geen windeieren leggen, daar ben ik van overtuigd.

Marianne Rots
Vlaardings Energie Collectief