Meer schone stroom voor woningcorporaties

Een interessant verhaal vond ik dit. Ik snap weer een beetje beter waarom het bij de overheid zo stroperig kan gaan als je iets voor elkaar wilt krijgen.

In 2019 trok een klokkenluider aan de bel: De Autoriteit Woningcorporaties wilde niet dat woningcorporaties de daken van hun appartementencomplexen vol zouden leggen met zonnepanelen. Eigenlijk zouden er maar zo’n 20 zonnepanelen op een dergelijk gebouw geplaatst mogen worden. Dat zou de energie voor de gezamenlijke ruimtes zijn zoals de liften. Daarmee werd het hele project onhaalbaar want om voor subsidie in aanmerking te komen zou een corporatie minstens 50 zonnepanelen moeten plaatsen.

Als je zoiets hoort dan vraag je je enigszins vertwijfeld af wat hier nu weer aan de hand is. Wat een raar verhaal. De energietransitie is een enorme opgave en de corporaties willen zoveel mogelijk bijdragen, voor het klimaat en om de energiekosten voor hun bewoners zo laag mogelijk te houden. Wat bleek? In de Woningwet waren beperkingen opgenomen van de activiteiten die woningcorporaties mogen uitvoeren. Na de problemen die waren ontstaan bij een paar corporaties die zich ingelaten hadden met zaken waar ze geen verstand van hadden, is dat wel begrijpelijk. Volgens de Woningwet zijn corporaties die op een logische manier zonne-energie opwekken, feitelijk een energieleverancier. En dat is door de wet verboden. Daarmee zat ook de Autoriteit Woningcorporaties klem want die moet gewoon de wet uitvoeren.

Vervolgens bleek dat als de wil er is, we ook met elkaar zulke problemen weer goed kunnen oplossen. De PvdA stelde vragen in de Tweede Kamer aan minister Ollongren over de situatie. Zij onderkende dat we de woningcorporaties hard nodig hebben voor een succesvolle energietransitie en ook om die voor iedereen betaalbaar te houden. Het ministerie ging aan de slag om de wet te veranderen. De wetswijziging is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet geeft de corporaties meer ruimte en regelt dat er geen afzonderlijke aansluiting van elke woning op de zonne-installatie hoeft te zijn. De wet staat toe dat stroom van het dak aan het net geleverd wordt en daarna verrekend. Corporaties krijgen ook de mogelijkheid om bij het verduurzamen van het eigen bezit direct betrokken particuliere eigenaren te ontzorgen. Voor de corporaties maakt dit de weg vrij om zonnepanelen volop te gaan gebruiken. Nu nog snel zorgen dat ook de Eerste Kamer de nieuwe wet goedkeurt.

Wetgeving is een ingewikkeld traject en we hebben bij de toeslagenaffaire kunnen zien wat voor ellende aangericht kan worden als een wet niet deugt. Dus moet er zorgvuldig gewerkt worden en vanuit verschillende perspectieven uitgezocht wat de consequenties zijn. In dit geval liep het allemaal op rolletjes en was iedereen het er meteen over eens dat dit struikelblok uit de wet verwijderd moest worden. Maar corona kwam ertussen en de toeslagenaffaire en allerlei andere dringende zaken en ondertussen zijn we twee jaar verder.  

Tijd voor meer zon!

In dit bericht praten we u bij over een paar ontwikkelingen in zonne-energie.

Afgelopen jaar in april vertelden we u over de plannen van minister Wiebes voor het geleidelijk afbouwen van de saldering voor de opbrengst van zonnepanelen op het eigen dak. In november lieten we weten dat de Tweede Kamer nogal wat vragen had. Inmiddels heeft het parlement besloten dat deze vragen zo substantieel zijn dat het wetsontwerp hiervoor ‘controversieel’ is en daarom niet meer door deze Tweede Kamer behandeld zal worden. Het kan dus nog wel een poos duren voordat hier een beslissing over komt. En inmiddels worden er initiatieven ontwikkeld om tot een beter voorstel te komen.

Er zijn nu 623 energiecoöperaties in Nederland waarin bijna 100.000 Nederlanders participeren. Gemiddeld is dat bijna 160 leden per coöperatie. Het VEC heeft nu 149 leden, we zijn dus inmiddels al een coöperatie van ‘normale’ grootte geworden. Er zijn nu in totaal 761 collectieve zonnedaken in Nederland, waarvan 2 van het VEC. De 2 daken van het VEC hebben samen een vermogen van 145 kilowattpiek. Het gemiddelde collectieve dak is 125 kilowattpiek groot. We zouden het mooi vinden als ons volgend dak ook wat groter kan worden.

Het bericht Collectieve zonprojecten laat zien hoe het aantal collectieve zonprojecten zowel op daken als op grond of water zich heeft ontwikkeld over de afgelopen 6 jaar en hoeveel vermogen die projecten hebben. Zoals te verwachten zijn de projecten op grond of water een stuk groter dan de collectieve zonnedaken.

Dat is niet alleen maar positief. We hebben in september in het stukje over de Zonneladder al vraagtekens gezet bij de grote zonneweiden. Het oog wil ook iets. Aan zonnedaken stoort niemand zich. Inmiddels wordt van meer kanten opgemerkt dat er veel industriële daken onbenut blijven terwijl het animo voor zonneparken lijkt toe te nemen. Nu wordt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat onderzocht hoe de ontwikkelingen de gewenste kant op geholpen kunnen worden. Geen OZB belasting over een zonnedak op een bedrijfspand? Minder subsidie voor zonprojecten op grond of water? Subsidie voor het versterken van bedrijfsdaken om installatie van zonnepanelen op het dak aantrekkelijk te maken? De gemeente de mogelijkheid geven bedrijven te verplichten zonnepanelen op het dak te installeren? We laten het u weten als er belangrijke ontwikkelingen zijn op dit gebied.

In totaal is in Nederland in 2020 voor maar liefst ruim 3000 megawattpiek ofwel 3 gigawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen komt daarmee op ruim 10 gigawattpiek. Dit is vergelijkbaar met het stroomgebruik van bijna 3 miljoen huishoudens!

De ontwikkelingen in de zonne-energie gaan hard! Inmiddels komen er ook steeds meer zonnepanelen aan het eind van hun levensduur. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om tot een goede aanpak van recycling te komen. Staatssecretaris van Veldhoven heeft nu een ‘Algemeen Verbindend Verklaring’ in werking gesteld om de recycling een goede kans van slagen te bieden. De regeling zal vooralsnog gelden tot 2025 maar de betrokken partijen verwachten dat ze nu deze regeling er is, al in twee jaar tijd tot 65% recycling kunnen komen. Hopelijk gaat dit goed lukken!