Zonnestroom van collectief dak weer een stapje verder

Overeenkomst Coöperatie en Motexion getekend

Afgelopen week is de definitieve overeenkomst tussen de Coöperatie Vlaardings Energie Collectief en Motexion over het gebruik van het dak van hun pand aan de James Wattweg voor het plaatsen van tenminste 300 zonnepanelen van de Coöperatie getekend. Eerder berichtten wij u al over dit bedrijf.
Dat betekent dat de zonnepanelen waarvan u mede-eigenaar kunt worden wanneer u zich aansluit bij de coöperatie en certificaten koopt, kunnen worden geplaatst. Voordat het zo ver is, moet worden bepaald welk bedrijf de zonnepanelen gaat leveren. Ter voorbereiding van die keuze heeft de werkgroep zon van het Vlaardings Energie Collectief bij zes bedrijven globale informatie gevraagd over ondermeer prijs, kwaliteit en opbrengst van door hen te leveren panelen. Uiteindelijk is aan drie bedrijven een uitgebreide offerte gevraagd. Zodra de offertes binnen zijn, moet een definitieve keuze voor de leverancier worden gemaakt. Daarvan ontvangen de leden van de Coöperatie per omgaande bericht. Immers de keuze voor de leverancier ligt bij de leden van de Coöperatie.

Ook Waterweg Wonen gaat meedoen

De woningcorporatie Waterweg Wonen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom is gevraagd of ook zij niet een dak van woningen die zij verhuren ter beschikking kunnen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen door de Coöperatie. Dat willen ze wel. En dus zal binnenkort ook met Waterweg Wonen een overeenkomst worden getekend. Daarbij gaat het om het gebruik van het dak van een flatgebouw van Waterweg Wonen aan de Koninginnelaan. Het is de bedoeling dat wanneer alles rond is eerst de huurders van woningen die in eigendom zijn van de corporatie de gelegenheid krijgen om zich in te schrijven op certificaten van de Coöperatie. Wanneer er daarna nog plaats over is, kunnen ook andere bewoners van Holy zich inschrijven.

Wat kosten certificaten en wat leveren ze op

Wanneer u lid bent van de Coöperatie kunt u certificaten kopen waarmee u mede eigenaar wordt van de zonnepanelen op een collectief dak. De definitieve prijs van panelen wordt bekend nadat een definitieve keuze voor de leverancier van panelen is gemaakt. Maar naar verwachting zal de prijs ongeveer € 300,- per certificaat bedragen. Per certificaat is de energie-opbrengst 250 kWh per jaar. Als u in uw huishouden bijvoorbeeld 2500 kWh per jaar verbruikt zou u met 10 certificaten uw hele energiegebruik kunnen dekken. De terugverdientijd van de certificaten is 7 tot 8 jaar. Dat betekent dat de opbrengst daarna (uitgespaarde kosten voor energie en energiebelasting) pure winst is. Overigens kunnen ook bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting tot 10.000 kWh per jaar meedoen.

Lid worden van de coöperatie, panelen kopen en profiteren van collectieve zonnestroom

Het is belangrijk dat zich veel mensen aanmelden als lid van de coöperatie. Dat kost slechts € 10,- per jaar en verplicht tot niets, maar geeft wel het recht mee te beslissen wie uiteindelijk de panelen op het collectieve dak gaat leveren. Vervolgens kunnen de leden ook voorinschrijven om mee te doen met het collectieve dak van Motexion. Het is handig dat snel te doen, dan weet je zeker dat er plek is of dat je moet wachten tot de openstelling van een volgend collectief dak. Meld je aan op onze geheel vernieuwde website vlaardingsenergiecollectief.nl en vul de verdere gegevens in. Doe het vandaag nog!