Nederland heeft in EU de minste duurzame energie

Nederland bungelt helemaal onderaan de lijst van Europese landen wat betreft duurzame energie. Voor de EU als geheel zal dit jaar 20% van de energie van hernieuwbare bronnen komen. Zweden gaat fier op kop. Het zou dit jaar voor bijna de helft duurzame energie moeten gebruiken en ging daar in 2018 al ruimschoots overheen. Ook de andere Scandinavische landen en de Baltische staten doen het voortreffelijk en zaten in 2018 rond de 40%. Grote landen als Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland kwamen boven de 15% uit. Nederland staat op een beschamende laatste plaats met een aandeel duurzame energie van 7,4% in 2018.

Nederland doet het ook het slechts wat betreft het gat met de doelstelling voor 2020. Die doelstelling is voor elk land apart vastgesteld en daarbij is rekening gehouden met de omstandigheden per land. De doelstelling van Nederland voor dit jaar is slechts 14% maar daar zaten we in 2018 nog 6,6% vanaf. Voor geen enkel ander land is de kloof zo groot.

Volgens het Planbureau van de Leefomgeving komen we dit jaar waarschijnlijk op 11,4% uit. Daarmee lopen we het risico op een fikse boete van de EU. Om die te voorkomen zal minister Wiebes waarschijnlijk diep in de buidel tasten en schone energie uit het buitenland ‘adopteren’. Het is wel erg spijtig dat we nu goed geld gaan uitgeven aan een boekhoudtruc. Als we wat eerder uit de startblokken waren gekomen hadden we met dat geld de doelstelling wel kunnen halen.

De moraal van dit verhaal is natuurlijk dat Nederland een tandje bij moet zetten voor duurzame energie. Het VEC zet zich daar graag voor in en hoopt dat we snel van die nare laatste plaats in Europa af kunnen komen. Als modern en innovatief land willen we juist ons voordeel doen met de energietransitie en technologie en bedrijvigheid ontwikkelen waar we allemaal beter van kunnen worden. En natuurlijk ons steentje bijdragen om de klimaatschade zo beperkt mogelijk te houden. Het is de hoogste tijd om in beweging te komen. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.  

Trump steunt initiatief om 1 biljoen bomen te planten

Tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland is een initiatief ontstaan om samen wereldwijd 1 biljoen bomen te planten om de nadelige effecten van CO2 emissie op het klimaat te compenseren. Dat zijn 1,000,000,000,000 bomen, een miljoen keer een miljoen! Volgens een bericht in de Washington Examiner geeft ook president Trump zijn steun aan dit initiatief.

De CO2 opname van zoveel bomen zou inderdaad een enorm effect hebben. In een artikel in de Britse krant The Guardian van enige tijd geleden stelt Prof. Dr. Crowther van de Zwitserse Universiteit ETH Zürich dat zoveel bomen de CO2 emissie van de afgelopen jaren grotendeels kunnen compenseren. Overigens is dat geen reden om op te houden met het reduceren van die emissie want het duurt wel even voor de bomen groot genoeg zijn om veel CO2 op te nemen.

Er is al uitgezocht dat er in principe genoeg geschikte grond beschikbaar is maar de uitvoering zal vast nog wel enig gesteggel opleveren. Het planten van zoveel bomen is natuurlijk ook een hele klus. Anderzijds lijkt de aanplant van bomen de makkelijkste en goedkoopste manier om het broeikasgas in de atmosfeer te verminderen. Het planten van bomen, en ook het stoppen met kappen van tropisch regenwoud, kan zeker geweldig helpen bij het beperken van de klimaatveranderingen.

Schone energie, schone lucht

Bent u misschien ook iemand die gevoelig is voor viezigheid in de lucht? Die het al gauw benauwd krijgt als er weinig wind staat? De luchtkwaliteit in Nederland, en zeker in onze regio, laat nog veel te wensen over. Nog steeds komen in Nederland naar schatting 12000 mensen per jaar vroegtijdig te overlijden door luchtverontreiniging. Het zat er al een tijdje aan te komen maar nu heeft Minister Stientje van Veldhoven met een groep provincies en gemeenten het Schone Lucht Akkoord gesloten. Aanvullend op de al bestaande plannen worden extra stappen gezet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wie geen last van verontreinigde lucht heeft kan makkelijk vergeten dat schone energie niet alleen maar over CO2-uitstoot en klimaatverandering gaat. Gebruik van fossiele brandstof leidt ook tot uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof en stikstofoxiden die schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid, met name hart- en vaatziekten en luchtweg- en longaandoeningen. De inzet van het Schone Lucht Akkoord is o.a. om over 10 jaar 4000 tot 5000 minder sterfgevallen per jaar te hebben als gevolg van luchtverontreiniging. Daarnaast zullen heel veel mensen minder ademhalingsproblemen ervaren en zullen minder kinderen astma krijgen.  

 

Deze effecten van schone energie merken we waarschijnlijk ook sneller dan die op klimaatverandering. Schone lucht gaat natuurlijk niet alleen over het terugdringen van fossiele brandstof maar dat speelt wel een belangrijke rol. Wilt u meer weten over het Schone Lucht Akkoord? Ga dan naar www.schoneluchtakkoord.nl .