Wel of geen kernenergie?

Wat moet je nou van kernenergie vinden? Dat is nog niet zo duidelijk. Er zijn uitgesproken voor- en tegenstanders en die brengen hun mening met veel aplomb over het voetlicht, maar doorslaggevend lijken de argumenten niet te zijn. Van beide kanten niet. Ja, bij de productie van stroom uit kernenergie wordt geen CO2 uitgestoten. Het lijkt daarom een goede keus om klimaatverandering af te remmen. En ja, het aantal slachtoffers en de gezondheidsschade per kWh lijkt bij kernenergie in de praktijk lager dan bij andere stroombronnen. Aan de andere kant, het afval van kerncentrales blijft tot in lengte van dagen radioactief en er blijven zorgen hoe daar mee om te gaan. Het risico op ongelukken is klein maar als het mis gaat kan dat catastrofaal zijn en we leven in een dichtbevolkt land. Er is geen terroristische aanslag geweest op een kerncentrale maar we kunnen dat ook niet uitsluiten. Hernieuwbare energie is ook niet ideaal. Het vergt veel ruimte en tast het milieu aan met zijn lawaaiige windturbines en lelijke zonneweiden. Een kerncentrale kan compact gebouwd worden. Over de kosten gaan de meningen alle kanten op. Van ‘kernenergie is spotgoedkoop’ tot ‘een nieuwe kerncentrale is onbetaalbaar vanwege de strenge veiligheidseisen’. Wat concludeer je hier nu uit? Kernenergie misschien in de mix opnemen om de klimaatdoelen te halen en geen te grote aanslag te doen op onze leefomgeving?   

De universiteit van Sussex had een lumineus idee. We weten al decennia dat broeikasgassen ernstige opwarming van de aarde veroorzaken en dat we de CO2-uitstoot moeten terugdringen om de klimaatverandering te beperken. De universiteit heeft samen met de ISM International School of Management voor 123 landen naar de feitelijke ontwikkelingen gekeken voor de periode van 1990 tot 2014 op basis van informatie van de Wereldbank en het Internationaal Energie Agentschap. De bevindingen zijn verrassend. Grootschalig gebruik van kernenergie blijkt maar weinig effect te hebben op de CO2-uitstoot. Er treedt wel een duidelijke verlaging van CO2-emissie op bij investering in hernieuwbare energie. Ook blijken kernenergie en hernieuwbare energie niet goed in combinatie gebruikt te kunnen worden om de CO2-uitstoot terug te brengen. Dan zitten ze elkaar in de weg. Dit zou kunnen samenhangen met de verschillende transmissie- en distributiesystemen die stroom uit kernenergie en hernieuwbare stroom nodig hebben.

In deze studie is alleen naar correlaties gekeken. Dat is nog geen oorzaak en gevolg maar het geeft wel te denken. De onderzoekers zelf waren verrast hoe sterk de effecten zijn. Ook schijnen er al in andere studies soortgelijke conclusies getrokken te zijn. Als we in de toekomst meer kernenergie willen inzetten om de klimaatdoelen te halen, zoals recent door de VVD geopperd, dan zullen we op zijn minst moeten weten hoe we radicaal betere resultaten kunnen boeken dan in de afgelopen 25 jaar wereldwijd met kernenergie gerealiseerd is. Het persbericht van de universiteit van Sussex kunt u hier lezen: https://archive-stage.sussex.ac.uk/news/press-releases/id/53376