Het klimaatakkoord van Parijs en de stikstofwet

Wat gebeurt er veel! Corona-ontwikkelingen domineren het nieuws en de politiek staat op zijn kop. Ook op gebied van duurzaamheid is er het nodige aan de hand maar in het geweld van alle andere berichten krijgt dat niet veel aandacht. Ik pluk er twee onderwerpen voor u uit. Op de eerste plaats het lustrum van het klimaatakkoord van Parijs, aanleiding om de stand van zaken op te nemen.

Zeker de meest hoopvolle ontwikkeling is de verkiezing van Joe Biden tot de volgende president van de VS. De VS veroorzaken 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas. Als de VS er hard aan gaan trekken die uitstoot terug te dringen dan zullen ze daar ongetwijfeld nieuwe technologie voor inzetten. Daar kunnen andere landen hun voordeel mee doen want het gaat nog lang niet goed genoeg. Bijgaande figuur illustreert dat de CO2 uitstoot nog steeds stug toeneemt. Ondanks al die inspanningen van al die landen die al flink bezig zijn met energiebesparing en opwekken van schone energie. De effecten daarvan worden meer dan gecompenseerd door de stijgende welvaart. Gelukkig is de diepe armoede waar een groot deel van de wereldbevolking tot voor kort onder leed, flink verbeterd. Maar dat gaat wel gepaard met een snelle stijging van het gebruik van fossiele energie. China stoot in zijn eentje nu meer dan een kwart van de CO2 uit. Maar zij hebben zich ook gecommitteerd om in 2060 CO2-neutraal te zijn.

Maakt het eigenlijk wat uit wat Nederland doet? Ook al veroorzaken wij maar 0,5% van de wereldwijde uitstoot, we staan wel net onder de 30ste plaats van landen. Als wij te klein zijn om iets te hoeven doen, dan geldt dat des te meer voor de 160 landen die minder uitstoten dan wij. Maar samen is het een flinke hoeveelheid. Daarom ja, dat maakt wat uit.

Wat ook uitmaakt is dat premier Rutte, weliswaar vooral in het buitenland, nu stevig inzet op klimaatmaatregelen. Dat helpt om ook in de EU een tandje bij te zetten. In de EU is nu de ambitie voor 2030 aangescherpt tot 55% minder uitstoot. Dat zal er weer toe leiden dat ook Nederland extra maatregelen moet nemen bovenop wat aan de klimaattafels is afgesproken. Het gaat met horten en stoten maar onderhand komen we toch op gang met de klimaatmaatregelen. Hopelijk gaat de versnelling doorzetten.

Dat brengt me bij het tweede nieuwtje. Het stikstofplan. Daar lijken we in sneltreinvaart soortgelijke ontwikkelingen te zien als rond het klimaat. Na de noodgreep om de maximum snelheid van het verkeer overdag tot 100 km te beperken, leek het plan van minister Schouten vast te lopen. De linkse partijen vonden de maatregelen lang niet ver genoeg gaan, volgens de rechtse partijen ging het veel te ver. Een meerderheid kwam er niet. Maar plots kwamen er berichten van initiatieven in sommige regio’s waar boeren bereid zijn mee te werken. Veel boeren zien ook wel dat het zo niet verder kan. Die kiezen dan liever voor een stevige ingreep dan eindeloos doormodderen. En plotseling heeft minister Schouten ook in de Tweede en Eerste Kamer genoeg steun gevonden. SGP, 50Plus en de SP steunen nu het wetsvoorstel. De woordvoerder van de SP zei het zo: ‘Dit is een compromis en daar wordt niemand verliefd op. Maar met alle problemen die op ons afkomen is niets doen geen optie. En daarom gaan we voor stemmen.’ Als de SP zo zijn verantwoordelijkheid neemt word ik optimistisch wat we samen allemaal voor elkaar kunnen krijgen.

Nieuwsbrief oktober 2020

Hierbij treft u de Nieuwsbrief VEC oktober 2020 aan.

Beste leden en andere belangstellenden,
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind oktober eigenlijk altijd al de meest vervelende en chagrijnige maand van het jaar, maar nu tijdens de bijna-lock down is het nog erger. Dit laatste is ook de reden dat wij als bestuur de geplande Algemene ledenvergadering niet fysiek kunnen laten plaats vinden. We hebben alle onderwerpen die niet persé op de agenda moesten komen geschrapt en dan blijven over de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Deze zullen u digitaal worden aangereikt met de vraag of u via “reply” wilt reageren. Ik heb van de penningmeester begrepen dat de kascontrolecommissie haar werk al heeft gedaan (waarvoor onze dank) en daarover een bericht opstellen.