Gaat de gemeente zijn klimaatdoelen realiseren?

Wist u dat maar liefst 40% van de CO2-uitstoot in Nederland afkomstig is van gebouwen? We hebben afgesproken met elkaar dat we in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten. Dan moet dus iedereen met een groot gebouw aan de slag om zijn bijdrage te realiseren. Dat betekent ook de gemeenten want die hebben veel ‘maatschappelijk vastgoed’. Denk aan scholen, sportaccommodaties, kantoren en wie weet wat allemaal nog meer. Bovendien wil de overheid dat gemeenten een voorbeeldrol gaan vervullen. Volgens de recente begroting heeft de gemeente Vlaardingen 128 vastgoedobjecten met een totale omvang van maar liefst 153.000 m2.

 

In het klimaatplan is afgesproken dat elke gemeente een ‘portefeuille-routekaart’ moet maken voor het verduurzamen van zijn eigen gebouwen. Er was al een verplichting om voor bepaalde gebouwen energie te besparen, maar sinds 1 juli j.l. moeten de gemeenten ook rapporteren welke maatregelen ze treffen. De energie-labels van veel gebouwen moeten geactualiseerd worden want de meeste daarvan dateren uit 2008 of 2009 en ze zijn maar 10 jaar geldig. Alle grotere kantoren moeten in 2023 tenminste energielabel C hebben. Ga er maar aan staan…

 

Gelukkig heeft Vlaardingen al een aantal gebouwen onder handen genomen. Het stadskantoor is recent gerenoveerd, voor de scholen zijn duurzaamheidsopgaven opgenomen in het recent afgesproken Integraal Huisvesting Plan. Verschillende sportaccommodaties zoals VFC, Zwaluwen, Deltasport en zwembad De Kulk hebben ook al stappen gezet. Eind 2019 komt de gemeente met een beheerplan voor vastgoedobjecten inclusief het meerjaren investeringsprogramma. We zijn benieuwd of de gemeente zijn duurzaamheidsdoelen zoals die ook door de landelijke overheid gevraagd worden, kan realiseren. Gezien de bezuinigingsopdracht waar Vlaardingen zich voor gesteld ziet, zal dat misschien nog niet meevallen.