Steun in de rug voor energiecoöperaties

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de belasting op elektriciteit verlaagd zal worden. Dat is op zich mooi, maar zou een risico kunnen zijn voor de financiële aantrekkelijkheid van collectieve zonnedaken onder de postcoderoosregeling. De Tweede Kamer heeft dit ook opgemerkt. Zij heeft nu met grote meerderheid een motie van Christen Unie, CDA en D66 aangenomen die de regering oproept te voorkomen dat energiecoöperaties met een collectief zonnedak negatieve gevolgen zouden ondervinden van de belastingverlaging. Dat is belangrijk want het is ook een ambitie van het Klimaatakkoord dat 50% van de lokale productie uit wind of zon in eigendom moet komen van de lokale omgeving. Om dat te realiseren heeft de regering de energiecoöperaties natuurlijk hard nodig. Daarvan zijn er nu al meer dan 480 in Nederland. De nieuwe regeling ter ondersteuning van de energietransitie die de regering heeft aangekondigd wordt verwacht voor 2021.

Doet u mee met ons 2e collectieve zonnedak?

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) gaat een tweede collectief zonnedak realiseren en u kunt nu certificaten kopen. Dit dak komt op een flat aan de Koninginnelaan. Het project heeft de toepasselijke naam: ”de Koningin”.  Lukt het niet om panelen op uw eigen dak te plaatsen en staat uw huis, bedrijf of vereniging in postcode gebied 3131, 3135, 3136, 3137 of 3138, dan kunt u meedoen mits uw elektra-aansluiting niet groter is dan 3*80 kWh.

U kunt één of meer certificaten kopen. Elk certificaat kost € 310 en hiervoor krijgt u jaarlijks voor 250 kWh de energiebelasting + BTW terug en een aandeel in de verkoop van de opgewekte stroom. U krijgt het beste financiële resultaat als u het aantal certificaten afstemt op uw eigen stroomverbruik. Met de huidige tarieven kunt u uw inleg dan in ongeveer 7,5 jaar terug verdienen. Meer informatie vindt u onder Zon bij projecten, zonproject de Koningin.

Op het dak kunnen 252 panelen en dit is goed voor 281 certificaten van elk 250 kWh. Doe mee, word lid en reageer snel, zodat het zonnedak geplaatst kan worden! Ga voor meer info naar Aanmelden.

 

Burgerproject Oeverwind, doe je mee? – Informatieavond

Welkom op de Informatieavond woensdag 18 september in de Windwijzer vanaf 20.30 uur.

Alle vlaardingers kunnen al meedoen aan zonnedaken van en voor vlaardingers. Ondertussen is in samenwerking met gemeente Vlaardingen hard gewerkt aan een eigen windenergieproject; het burgerwindproject Oeverbos. De ruimtelijke procedure is vergevorderd. Dat vroeg en vraagt zorgvuldige afstemming met de andere belangen in het gebied. Verder zijn technische en financiële mogelijkheden onderzocht. De hoogste tijd om u te informeren over de plannen én de mogelijkheden om zelf mee te doen, te denken en mee te beslissen.+

Ons groeiende aantal leden is uiteraard al geïnformeerd. Maar dat kan nog veel grootser. Laat u daarom informeren over lidmaatschap van het Vlaardings Energiecollectief en mogelijkheden voor deelname aan onze projecten.

Woensdag 18 september houden we een open informatieavond voor alle Vlaardingers.

In de Windwijzer, Schiedamseweg 95, te Vlaardingen. U/ je bent van harte welkom vanaf 20.30 uur.

Graag tot ziens!

 

Het VEC brengt eerste jaarverslag uit

Van de voorzitter,
2018 was een boeiend jaar voor het VEC. Een jaar van opbouw en voorbereiding om te starten met tal van zaken, die in 2019 tot resultaten hebben geleid en nog gaan leiden. Blij ben ik met het gestegen aantal leden. Eind 2018 was het aantal leden 72, inmiddels zijn we de 110 gepasseerd. Ons streven voor het eind van het jaar 2019 is 200 leden, maar wat mij betreft mogen het er wel 1000 worden. Hierbij durf ik de stelling aan dat de betrokkenheid en bewustwording van de Vlaardingers voor het onderwerp “duurzaamheid” toeneemt.

Lees hier het hele jaarverslag

 

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer geopend

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) zet zich in voor het opwekken van schone energie, met en voor Vlaardingers. Energie die niet gebruikt wordt hoeft natuurlijk ook niet opgewekt te worden, en daarom is het VEC blij dat de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020 weer geopend is. Via deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor isolerende en energiebesparende maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd aan uw huis. Om subsidie aan te kunnen vragen moet u eigenaar èn bewoner van het huis zijn, of u moet bewoner worden na renovatie. In totaal is er €84 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Na 2020 kunt u subsidie aanvragen voor verduurzaming van uw woning via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Er is ook subsidie beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Om subsidie aan te kunnen vragen moet u minimaal twee energiebesparende of isolerende maatregelen uitvoeren. Voorbeelden zijn spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas. Als u wilt weten welke maatregelen voor uw huis het beste rendement geven kunt u een maatwerkadviesrapport aanvragen. Ook voor dit rapport kunt u subsidie aanvragen. Voor energiebesparende maatregelen kunt u maximaal €10.000 subsidie ontvangen. Neemt u zeer ingrijpende maatregelen, dan kunt u subsidie aanvragen voor het zeer energiezuinig pakket. U kunt dan maximaal €15.000 subsidie aanvragen. Bent u benieuwd hoeveel subsidie u zou kunnen ontvangen? U kunt een inschatting maken met de rekentool van RVO. Per woning kan één keer subsidie worden verstrekt.

 

U kunt extra besparen door mee te doen met de inkoopactie van de WoonWijzerWinkel, het officiële energieloket van de gemeente. De WoonWijzerWinkel biedt extra voordelige prijzen voor verschillende isolerende maatregelen. Meer informatie over de SEEH, inclusief de rekentool en een volledig overzicht van energiebesparende en isolerende maatregelen die onder de subsidieregeling vallen vindt u via https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidieregeling-energiebesparing-eigen-huis-open. Meer informatie over de inkoopactie van de WoonWijzerWinkel vindt u op www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie.

Nieuwsbrief 2019 – diverse data

Het VEC heeft dit jaar alweer 5 nieuwsbrieven naar de leden en geregistreerde belangstellenden gestuurd. Maar die hebben we nog niet op onze website gezet en die omissie maken we nu goed zodat alle belangstellenden er kennis kunnen nemen.

Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief april 2019 – speciale nieuwsbrief ter gelegenheid van de koninklijke onderscheiding voor Ada Pellearts

Nieuwsbrief juni 2019 

Nieuwsbrief augustus 2019