Nieuwe kans

Enige tijd geleden vertelden we u over de noodzaak om ruimte te maken voor onderhoudskranen voor de windturbines van Oeverwind. Je probeert zo weinig mogelijk groen te ruimen, maar helemaal voorkomen kun je het niet. Als je wandelaars ter plaatse informeert over de plannen dan hoor je wel eens een verzuchting dat het gebied erg achteruitgegaan is vergeleken met een jaar of 5 geleden. En dat valt niet te ontkennen. Vooral de gevolgen van de aanleg van de Blankenburgverbinding hakken erin.

Gelukkig zal na afronding van dat project flink geïnvesteerd worden om het Oeverbos weer aantrekkelijk te maken voor recreatie. En dat geldt ook voor de bouw van de windturbines van project Oeverwind. Het ruimen van het groen wordt tot een minimum beperkt en met de gerooide bomen en struiken wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan.

Zo hebben we in maart en oktober, samen met de buren van boerderij ‘De Vergulde Hand’ aan de Maassluissedijk veertig struiken uit het Oeverbos uitgenomen en bij de boerderij herplant. Het gaat om aanplant uit 2019 van kornoelje, meidoorn, roos, krentenboom en beuk. Alle struiken hebben een plekje op de boerderij gekregen.

In de komende maanden wordt nog een dertigtal weer wat grotere jonge boompjes machinaal met kluit gerooid en direct herplant bij een zorginstelling in het Westland.
Met behulp van de Stichting Boombehoud Vlaardingen krijgen de bomen – die moeten wijken voor de turbinebouw van Oeverwind Vlaardingen – zoals Spaanse aak, tamme kastanje, abeel, berk, haagbeuk en walnoot een herkansing.

Na realisatie van de windmolens zal in 2024 hetzelfde oppervlak aan bos opnieuw aangeplant worden door Staatsbosbeheer.