Fotoalbum openingsfeest Oeverwind

Tijdens de feestelijke opening van windproject Oeverwind op zaterdag 23 maart 2024, hebben VEC leden Ernst Lohmann, Hans de Man en Eva Tamboer van de Gemeente Vlaardingen foto’s gemaakt. Een leuke sfeerimpressie van de middag!

Na een welkomswoord van VEC secretaris Yvonne Batenburg, waren er toespraken van Ton van der Steen en Laetitia Ouillet (voorzitters van VEC en de Windvogel), Alexandra van Staaveren (Staatsbosbeheer), Berend Potjer (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en Koen Kegel (wethouder Gemeente Vlaardingen).

Het team van Reboot Productions verzorgde de opbouw en aankleding van de locatie; de band Ziggy en de Boomers verzorgde de muziek en “Petra Poes” de catering.

Fotoalbum bouw windmolens

Tijdens de bouw van twee burgerwindmolens van project Oeverwind zijn diverse foto’s gemaakt. In dit fotoalbum  ziet u een selectie van deze afbeeldingen.

Heeft u mooie foto’s die u wilt laten toevoegen aan dit fotoalbum? Neem dan contact op met het VEC.

 

Bewonersavond Vlaardingen Oeverwind op 2 juli

Op dinsdagavond 2 juli organiseert het Vlaardings Energiecollectief samen met de gemeente Vlaardingen en De Windvogel een bijeenkomst in Zuidbuurt over onze plannen voor het bouwen van windmolens in het Oeverbos. De gemeente Vlaardingen licht de procedure toe en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Daarna volgt uitleg over burgerparticipatie, de effecten op het landschap, en de effecten in de woonsfeer.

Inwoners van Vlaardingen en omgeving zijn van harte welkom op een bewonersavond op 2 juli in restaurant Buitenplaats, Zuidbuurt 85, van 20:00 tot 21: 30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

De plannen

Het Vlaardings Energiecollectief wil twee windmolens laten bouwen in het Oeverbos die 100% schone energie gaan leveren. De molens komen in lijn te staan met de bestaande twee windmolens. Daar hebben wij een vergunning aangevraagd bij de gemeente. De plannen liggen ter inzage bij de gemeente van 20 juni tot 1 aug 2019.

De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis van Vlaardingen en zijn online in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u als zoekterm ‘Oeverwind’ gebruikt.

Vlaardings Energiecollectief

Het Vlaardings Energiecollectief is een coöperatie van inwoners die duurzame energie wil opwekken voor en door Vlaardingers. Wanneer we zelf windenergie opwekken in een coöperatie, kunnen we de opbrengsten lokaal inzetten voor verdere verduurzaming en voor de natuur ter plaatse. Ook onderzoeken we graag kansen en aanknopingspunten voor verduurzaming van Zuidbuurt. U kunt op deze avond met ons in gesprek over participeren in het windpark. Ook kunt u ter plekke lid worden.

Meer informatie

Binnenkort komt het nieuwe document met veel gestelde vragen en antwoorden over windenergie online.